SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 600358-B-6
600358-B-6
Masterclasses voor een duurzame toekomst
Cursus informatie
Cursus600358-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg Law School; TLS: Europ. and International Public Law; Europees en Internationaal Publiekrecht;
Is onderdeel van
Minor Recht en een duurzame toekomst
Docenten
Docent
prof. dr. C.J. Bastmeijer
Overige cursussen docent
Docent
mr.dr. A.K. Meijknecht
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLet op: deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen
Cursusinschrijving geopendvanaf 24-08-2020 t/m 20-08-2021
Cursusdoelen
Na afloop van de masterclasses hebben studenten de volgende kennis, vaardigheden en attitude

Kennis
 • van diverse actuele duurzaamheidsvraagstukken en hun achtergronden en oorzaken;
 • van onderdelen van het internationale, Europese en nationale recht met een bijzondere relevantie voor duurzaamheidsvraagstukken;
 • van de relatie tussen het recht en andere wetenschapsgebieden zoals de economische en sociale wetenschappen, de geschiedenis en de filosofie, voor zover van belang vanuit het oogpunt van het begrijpen en oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.
 Vaardigheden (kunde):
 • kan verbanden leggen tussen (actuele) maatschappelijke discussies en de grotere duurzaamheidsvraagstukken zoals verankerd in de SDGs;
 • kan verbanden leggen tussen duurzaamheidsvraagstukken en juridische systemen met bijzondere aandacht voor de rol van het recht bij het oplossen van de belangrijkste problemen;
 • kan in groepsverband onafhankelijk een specialistische lezing organiseren en naar aanleiding van de lezing een discussie leiden;
 • kan in groepsverband een juridisch onderzoek uitvoeren dat verband houdt met het geselecteerde onderwerp van de masterclass en de uitkomsten daarvan (als onderdeel van de masterclass) presenteren;
 • kan kritisch en constructief schriftelijk reflecteren op masterclasses die worden georganiseerd door andere teams van medestudenten en op de rol van het recht bij het laten ontstaan, laten voortbestaan of juist het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

Attitude (karakter):
 • heeft oog voor de rol van het recht in de samenleving;
 • durft stelling te nemen in het maatschappelijk debat over duurzaamheidsvraagstukken en de rol die het recht kan spelen bij het laten ontstaan, laten voortbestaan of juist het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

 
Leerstof en kosten
 
Benodigd studiemateriaal is online, via de universiteitsbibliotheek of via Canvas beschikbaar.
 
Inhoud
De Verenigde Naties heeft concrete ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (UN Sustainable Development Goals – hierna SDGs) geformuleerd om een groot aantal uitdagingen op het gebied van duurzaamheid voor het jaar 2030 op te lossen. Daarbij gaat het onder meer om het waarborgen van goede voeding, armoedebestrijding, gendergelijkheid, inclusieve economische groei, technologische innovatie en een sterke infrastructuur, het herstellen van ecosystemen op land en in water en het tegengaan van klimaatverandering en nadelige gevolgen daarvan. Aansluitend bij het Strategisch Plan van onze universiteit wil Tilburg Law School haar studenten graag bewust maken van deze uitdagingen en laten nadenken over de vraag welke rol het recht zou kunnen vervullen bij het zoeken naar oplossingen. Dit is het primaire doel van de nieuwe minor ‘Recht en een duurzame toekomst’. Het vak Masterclasses Recht en een Duurzame Toekomst maakt van deze minor deel uit.
 
Voor dit vak worden studenten onderverdeeld in teams van maximaal 5 personen (mede afhankelijk van het totale aantal minor-studenten) en krijgen de opdracht om per team een minimaal twee uur durende masterclass te organiseren waarin één (of meer) SDG(s) centraal staat (staan). Tijdens de masterclass zullen 1 of 2 gastsprekers worden uitgenodigd om een presentatie te geven over de betekenis en implementatie van SDGs binnen hun organisatie/sector/terrein van expertise.
Parallel aan de organisatie van de masterclass verrichten de studenten zelf een onderzoek waarbij zij het onderwerp in verband brengen met het recht. Tijdens de masterclass verzorgen studenten zelf een kort welkomstwoord en een goed voorbereide substantiële afsluitende presentatie waarin ze verslag doen van de uitkomsten van hun juridisch onderzoek. Ook treden zij op als moderator. In verband met het COVID 19-virus zal begin september 2020 worden besloten of de masterclasses online of live zullen plaatsvinden.
 
Een masterclass duurt ongeveer 2 uur en kent typisch de volgende componenten:
 
 • Opening door het organiserende team;
 • 1 of 2 gastsprekers met een inleiding die relevant is vanuit het oogpunt van één of meer SDGs;
 • Presentatie van een onderzoek van het team met juridisch relevante vraagstelling, waarbij het onderwerp van de masterclass vanuit een juridische invalshoek wordt onderzocht (voorafgaande afstemming met de gastspreker(s) kan de eenheid van de masterclass sterk verbeteren);
 • Voldoende ruimte voor discussie met publiek
 • Afsluiting en bedanken van de gastspreker en het publiek.
 
Een afwijkende aanpak met aanvullende interessante of inspirerende componenten is zeker bespreekbaar maar afstemming met de vakcoördinator is dan verstandig.
 
De andere (voor de betreffende masterclass niet-organiserende) studenten vormen het publiek van de masterclass. De masterclasses worden ook opengesteld voor andere studenten en medewerkers van de TiU. Daarbij kan de samenwerking worden gezocht met de TiU Sustainability Factory (de Green Office van de TiU) en het TiU Outreaching Honors Program.
 
Contactpersoon
prof. dr. C.J. Bastmeijer
Roosterinformatie
Masterclasses voor een duurzame toekomst
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Groepsopdracht (33%)

Groepsopdracht (33%)

Individuele reflectienota

SluitenHelpPrint
Switch to English