SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 560000-B-6
560000-B-6
Ontwikkelingsleer
Cursus informatie
Cursus560000-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Developmental Psychology; Development Psychology;
Is onderdeel van
B Psychologie (Nederlandstalig)
Convenant TSB
Docenten
Docent
N.M. Ballhausen
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y.I. Erbaş
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Aanvangsblok
BLOK 4
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLet op: Informatie is onder voorbehoud
Inschrijving voor werkgroepen opent na het eerste hoorcollege
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-03-2021 t/m 20-08-2021
Cursusdoelen
Een student kan aan het eind van de cursus:
  1. Normatieve ontwikkeling tijdens de gehele levensloop beschrijven; mijlpalen in de ontwikkeling in verschillende domeinen uitleggen, zoals (neuro)biologische, taal, cognitieve, emotionele, sociale, en persoonlijke ontwikkeling
  2. De verschillende theoretische benaderingen t.a.v. verschillende ontwikkelingsfenomenen uitleggen, met elkaar vergelijken en toepassen
  3. Centrale vraagstukken uit de ontwikkelingspsychologie uitleggen en analyseren (bijv. het complexe samenspel van aanleg en omgeving; beschermende en risicofactoren in de ontwikkeling, de invloed van geslacht, familie en vrienden, en cultuur op de ontwikkeling)
  4. Verschillende methoden om ontwikkeling te onderzoeken beschrijven en toepassen en sterktes en zwaktes van deze methoden vergelijken
 
Inhoud