SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 500587-B-6
500587-B-6
Seksuologie
Cursus informatie
Cursus500587-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Medical and Clinical Psychology; Medical and Clinical Psychology;
Is onderdeel van
B Psychologie (Nederlandstalig)
Minor Medische Psychologie
Docenten
Docent
dr. B.L. den Oudsten
Overige cursussen docent
Docent
N.H. van Tunen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Aanvangsblok
BLOK 2
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLet op: deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen
Cursusinschrijving geopendvanaf 12-10-2020 t/m 20-08-2021
Cursusdoelen
Seksualiteit is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het leven en draagt bij aan de instandhouding en kwaliteit van relaties. (Chronisch) zieken, maar ook gezonde mensen kunnen uitdagingen ervaren op het vlak van seksualiteit. Seksuele problemen kunnen eveneens het seksuele leven van een eventuele partner beïnvloeden.

Na afloop van de cursus kan de student:
  • De rol van biologische (bijv. endocrinologisch), psychologische (bijv. evolutionair psychologisch) en sociale (bijv. cultuur) invloeden op seksualiteit en de seksuele ontwikkeling (bijv. genderidentiteit, seksueel gedrag) beschrijven;
  • De methodologie binnen het werkveld van de seksuologie beschrijven en theorie kunnen toepassen op voorbeelden;
  • Terminologie (bijv. DSM-5 classificaties) toepassen op casuïstiek;
  • Een standpunt innemen en onderbouwen m.b.t. wat seksuele (on)gezondheid of (ab)normaliteit inhoudt;
  • De invloed beschrijven die ziekten, handicaps, zwangerschap, infertiliteit, maar ook medische interventies kunnen hebben op seksualiteit;
  • Een overzicht geven van de seksuologische hulpverlening (inclusief diagnostiek) en hulpverleningsmethodieken.
 
Bijzonderheden
  • Het boek kent verschillende verschijningsvormen. Als de student gebruik wil maken van SmartBook (inclusief het online platfrom), dan is deze enkel via StudyStore verkrijgbaar. Bij SmartBook wordt tijdens het lezen de mogelijkheid geboden om te oefenen met de lesstof. 
Inhoud
Het boek bestaat uit 20 hoofdstukken: 1. Sexuality in Perspective; 2. Theoretical Perspectives on Sexuality; 3. Sex Research; 4. Sexual Anatomy; 5. Sex Hormones, Sex Differentiation, and the Menstrual Cycle; 6. Conception, Pregnancy, and Childbirth; 7. Contraception and Abortion; 8. Sexual Arousal; 9. Sexuality and the Life Cycle: Childhood and Adolescence; 10. Sexuality and the Life Cycle: Adulthood; 11. Attraction, Love, and Communication; 12. Gender and Sexuality; 13. Sexual Orientation, Gay, Straight, or Bi?; 14. Variations in Sexual Behavior; 15. Sexual Coercion; 16. Sex for Sale; 17. Sexual Disorders and Sex Therapy; 18. Sexually Transmitted Infections; 19. Ethics, Religion, and Sexuality; 20. Sex and the Law.

Werkvorm
hoorcolleges, werkcollege (aanwezigheid niet verplicht)

Tentamenvorm
meerkeuzevragen, open vragen

Voor dit vak is het voornemen om de vorm van tentaminering (open- en meerkeuzevragen) die gebruikelijk was voor COVID-19, ook in het nieuwe academische jaar te handhaven. Aanvullend kunnen enkele aanpassingen gedaan worden om fraude te bestrijden. Wanneer deze definitief zijn, worden studenten hiervan op de hoogte gesteld via CANVAS. Indien toegestaan, heeft online proctoring tijdens het tentamen de voorkeur.
 
Contactpersoon
dr. B.L. den Oudsten
Roosterinformatie
Sexology
Schriftelijke toetsgelegenheden
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 2123-12-2020
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 2227-01-2021
Verplicht materiaal
Literatuur
-
Handouts
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English