SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 400147-B-6
400147-B-6
Biologische Psychologie
Cursus informatie
Cursus400147-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Medical and Clinical Psychology; Medical and Clinical Psychology;
Is onderdeel van
B Psychologie (Nederlandstalig)
Docenten
Docent
prof. dr. W.J. Kop
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.M.C. Mommersteeg
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Schoormans
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Aanvangsblok
BLOK 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLet op: deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-08-2020 t/m 20-08-2021
Cursusdoelen
In deze cursus krijg je begrip van biologische systemen die aan psychologische aandoeningen ten grondslag liggen. In het eerste deel van de cursus gaan we in op de basis van de menselijke fysiologie. We beginnen op het kleinste niveau, het DNA, en werken onze weg door steeds complexer wordende systemen zoals de ontwikkeling, hormonale systemen, homeostase en het immuunsysteem. In het tweede deel staat ‘Sex, drugs en Rock’n’roll’ centraal, waarbij ingegaan wordt op de biologie van seks, psychofarmaca en drugs, en emoties en sociale interacties. Tot slot is er een verdiepingsdeel waarin psychofysiologie, en de biologie van stress, angst en depressie aan bod komen.
 
Leerdoelen:
Studenten zijn in staat om...
  • biologische systemen en processen te benoemen, beschrijven, en/of uit te leggen, waaronder (maar niet beperkt tot) genetica en erfelijkheid, ontwikkelingsprocessen, het endocrien systeem, homeostase, en het immuunsysteem.
  • deze biologische systemen en processen te beschrijven, uit te leggen en/of toe te passen op regulier functioneren, waaronder (maar niet beperkt tot) sekse/gender, seks, stress, (psycho)farmaca, drugs, het hart, emoties en sociale interactie.
  • deze biologische systemen en processen te bschrijven, uit te leggen en/of toe te passen op psychologische en somatische aandoeningen, waaronder (maar niet beperkt tot) verslaving, hart-en vaatziekten, stress, angst en depressie.
     
Inhoud
De cursus bestaat uit 13 hoorcolleges en 3 werkcolleges.
 
Deel 1: Basis biologie
Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit 5 “basis” hoorcolleges waarin ingegaan wordt op biologische kennis van genen en erfelijkheid, ontwikkeling, het endocrien systeem, homeostase, en het immuunsysteem.
 
Deel 2: Sex & Drugs & Rock’n’roll
Daarna zijn er colleges over “Sex, Drugs and Rock’n’Roll”, waarin sex, drugs en psychofarmaca, emoties en sociale interacties, vanuit een biologische invalshoek worden behandeld.
 
Deel 3: Psychofysiologische verdieping
Tot slot zijn er verdiepingscolleges waarbij psychofysiologie, de rol van stress en biologische processen bij angst en depressie aan bod komen.
 
Tijdens de drie werkcolleges zullen onderwerpen uit de hoorcolleges verdiept worden, waarbij de student een actieve rol speelt.

 
Werkvorm
Hoorcolleges en werkcolleges/practica
De werkcolleges zijn NIET verplicht.
 
Tentamenvorm
Schriftelijk tentamen

Voor dit vak is het voornemen om de vorm van tentaminering die gebruikelijk was voor COVID-19, ook in het nieuwe academische jaar te handhaven.
Aanvullend kunnen enkele aanpassingen gedaan worden om fraude te bestrijden. Wanneer deze definitief zijn, worden studenten hiervan op de hoogte gesteld via CANVAS.
Indien toegestaan, heeft online proctoring tijdens het tentamen de voorkeur.


Verplichte literatuur
  1. Chris Chandler, Psychobiology, Wiley-Blackwell, 2015, ISBN 978-1-4051-8743-5.
  2. Aanvullende wetenschappelijke literatuur zoals beschreven in de syllabus (zie Canvas).
Contactpersoon
dr. D. Schoormans
Roosterinformatie
Biological Psychology
Schriftelijke toetsgelegenheden
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 1120-10-2020
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 2205-01-2021
Verplicht materiaal
Literatuur
Chris Chandler, Psychobiology, Wiley-Blackwell, 2015, ISBN 978-1-4051-8743-5.
ISBN:978-1-4051-8743-5
Titel:Psychobiology
Auteur:Chris Chandler
Uitgever:Wiley-Blackwell
Aanbevolen materiaal
Artikelen
See syllabus for specifics
Toetsen
Schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English