SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 992125-M-6
992125-M-6
Contested Ritual Space and Religious Diversity
Cursus informatie
Cursus992125-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Culture Studies; Cultuurwetenschappen;
Is onderdeel van
M Kunst- en Cultuurwetenschappen
Docenten
Docent
dr. M.J.M. Hoondert
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Nugteren
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Aanvangsblok
BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 15-01-2020 t/m 21-08-2020
Cursusdoelen
 
 1. De student beschikt over brede kennis en scherp inzicht met betrekking tot de verhouding van religie en ritueel en religieuze diversiteit, in het bijzonder met betrekking tot de daarmee gepaard gaande spanningsvelden in de publieke ruimte;
 2. de student beschikt over een bijzondere sensibiliteit voor de verschijnselen emerging ritual en ritual dynamics;
 3. de student is in staat deze kennis, dit inzicht en deze sensibiliteit toe te passen met het oog op de vraag naar macht in de publieke ruimte;
 4. de student is in staat hier op wetenschappelijke wijze verslag van uit te brengen.

Bijzonderheden

Dominante methoden: historisch, etnografisch, comparatief, hermeneutisch.
Inhoud

Over de invloed van religieuze diversiteit en de ruimtelijke context op de ontwikkeling (emerging ritual) van en veranderingen (ritual dynamics) in religie en ritueel. Speciale aandacht voor de doorwerking van deze ontwikkelingen en veranderingen op en spanningen met de institutionele manifestaties van religie, met name in het publieke domein (contested space). Aansluiting bij bestaande theoretische analyses van meerderheid- en minderheidstandpunten ten aanzien van religie in de publieke ruimte, visueel-architectonische aspecten van minderheidsreligies, stadsplanning, vergunningen- en subsidiebeleid, en concrete aanwezigheid van religieuze diversiteit in het stadsbeeld.

We nemen allereerst de zogenaamde postseculiere of multiculturele stad als uitgangspunt. We bestuderen het gebruik van ruimte in de zin van recht op ruimte of recht op de stad (Henri Lefebvre;  Edward Soja) door ons te richten op de manieren waarop religieuze groeperingen in het kader van cultuurspecifieke religieuze rituelen (reguliere samenkomsten, optochten, kalenderfeesten en andere vieringen, begafenissen/crematies, enzovoort) dat recht op ruimte in de stad claimen, en daarin eventueel betwist worden. We denken daarbij ook aan een variatie van de ethnoscapes (Appadurai) in de vorm van betwiste soundscapes en visioscapes.

In de exploratie van enkele gevalstudies ontwikkelen we vervolgens een vergelijkende benadering: welke  dynamiek en welke interne of externe strategieën treffen we aan in met name christelijke, islamitische en hindoe rituelen in Europa? We gaan daarbij uit van het gegeven dat religie en ritueel nauw verbonden zijn met identiteit en daardoor mede de grenzen in de ruimte bepalen. In deze toespitsing bekijken we rituele dynamiek vooral binnen specifieke lokale gemeenschappen: rituele strategieën in relatie tot presentie en presentatie in de omringende samenleving en rituele dynamiek in de lokale gemeenschap zelf. Ook thuisrituelen en religieuze socialisatie in het privédomein krijgen onze aandacht.


Verplichte literatuur
 1. Paul Weller, Religious Diversity in the UK: Contours and Issues, Continuum, 2008, ISBN 0-8264-9897-3.
 2. Silvio Ferrari and Sabrina Pastorelli (eds.), Religion in Public Spaces. A European Perspective, Surrey: Ashgate. ISBN 9781409450580.

Aanbevolen literatuur
 1. Chad Meister (ed.), The Oxford Handbook of Religious Diversity, Oxford University Press, 2011, ISBN 978-0-19-534013-6.
 2. Bryan S. Turner (ed.), Religious Diversity and Civil Society: A Comparative Analysis, The Bardwell Press, 2008, ISBN 978-1-905622-11-5.
 3. Justin Beaumont & Christopher Baker (eds.), Postsecular Cities: Space, Theory and Practice, Continuum, 2011, ISBN 978-1-4411-2963-5.
 4. Kim Knott, 'Community and Locality in the Study of Religions' In: Jensen, Tim, and Rothstein, Mikael (eds.), Secular Theories on Religion, pp. 87-105., Museum Tusculanum Press, 2000.
 5. Kim Knott, 'From locality to location and back again: A spatial journey in the study of religion' In: Religion 39 (2009), pp. 154-160.
 6. Daniele Hervieu-Leger, 'Space and Religion: New Approaches to Religious Spatiality in Modernity' In: International Journal of Urban and Regional Research 26.1 (March 2002), pp.99-105.
 
Contactpersoon
dr. A. Nugteren
Roosterinformatie
Contested Ritual Space and Religious Diversity
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Overig_1

SluitenHelpPrint
Switch to English