SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 890137-B-3
890137-B-3
Frans voor absolute beginners
Cursus informatie
Cursus890137-B-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalEngels, Frans, Nederlands
Aangeboden doorTilburg University; Language Center; AS: Language Center Foreign Languages; AS: Language Center Foreign Languages;
Is onderdeel van-
Docenten
Docent
mr.drs. Y.H.M. Luttikhuis-Le Breton
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Aanvangsblok
SM 1/  SM 2
Onderwijsvorm
Cursist
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-08-2019 11:00 t/m 21-08-2019 12:00
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus ben je in staat om (op niveau A1 van het Europees Referentiekader):
 
* te groeten
* te spellen en te tellen
* persoonlijke informatie uit te wisselen
* jezelf of een andere persoon te presenteren
* te praten over voorkeuren, gewoontes en hobbies
* vragen te stellen, informatie te vragen
* een plek te beschrijven: een stad of een wijk
* te praten over de dagindeling en over de tijd
* te reageren op een uitnodiging, zelf een uitnodiging te doen
* de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Franstalige landen en jouw eigen cultuur wat beter te begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.
 
 
Na deze cursus kun je eventueel kun je deelnemen aan de cursus Frans Beginners-Plus.

Bijzonderheden
 
Intakegesprek
 
Om een keuze te kunnen maken voor een cursus Frans die goed bij jou past is het zeer aan te raden om voor aanvang van de cursus van de gelegenheid gebruik te maken om een intakegesprek te voeren met de docente. Het gesprek duurt 10 minuten. Je kunt een mail sturen naar de docente voor het maken van een afspraak (YLuttikhuis@uvt.nl).
 
* Tijdens de cursus worden er meerdere online toetsen gemaakt en de cursus wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Daarnaast zorgt de student ervoor dat het individuele portfolio compleet is aan het einde van de cursus. Dit portfolio telt ook mee voor het eindcijfer.
* De voertaal in de cursus is Frans (en indien noodzakelijk Engels/Nederlands).
* Beoogd eindniveau is A1 Studenten met een hogere niveau mogen niet deelnemen aan deze cursus.
* Aanwezigheid bij 80% van de bijeenkomsten is vereist.
* Let op: taal leren kost tijd! Bij deze cursus wordt er verwacht dat je 8 uur per week aan zelfstudie doet.
* Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan.
* Deze cursus is vooral geschikt voor studenten die nog nooit Frans hebben gehad.
Inhoud
Deze absolute beginnerscursus ontwikkelt lees- en luistervaardigheid en schriftelijke en mondelinge communicatie, ondersteund door grammatica en woordenschat. Elk college wordt verrijkt met culturele aspecten. Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties.
Course available for exchange students
Available for all levels
Contactpersoon
J.P.G.M. Smits
Roosterinformatie
French for absolute beginners
Verplicht materiaal
Literatuur
Boeken kunnen besteld worden via www.studystore.nl.
ISBN:9782090386998
Titel:Interactions 1 (niveau A1.1)
Uitgever:Clé International
Literatuur
Woordenboeken moedertaal-Frans, Frans-moedertaal
Aanbevolen materiaal
Literatuur
E-book : Beginners French grammar in 30 days (Talk in French) https://store.talkinfrench.com/product-category/beginner-level/
Titel:Beginners French Grammar in 30 days
Auteur:Frederic Bibard
Toetsen
Overig_1

SluitenHelpPrint
Switch to English