SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 890135-B-6
890135-B-6
Russisch voor beginners 1
Cursus informatie
Cursus890135-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalEngels, Nederlands, Russisch
Aangeboden doorTilburg University; Language Center; LAC Overig;
Is onderdeel van-
ContactpersoonJ.P.G.M. Smits
Docenten
Coordinator cursus
drs. M.C. Irun Chavarria
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.A. Ivanova-Kuijpers
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
SM 1/  SM 2
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 08-08-2018 11:00 t/m 21-08-2018 12:00
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus ben je in staat om eenvoudige gesprekken in het Russisch te voeren over dagelijkse situaties: je leert bijvoorbeeld vertellen over jezelf, over je gezin, woonplaats, je studie of werk. Daarnaast kun je aan het eind van de cursus in het Russisch voorkeur uiten, over plannen vertellen, problemen beschrijven, etc. Je kent drie naamvallen en bent in staat verschillende tijdsvormen te gebruiken. Het eindniveau van de cursus komt overeen met niveau A1 van het Common European Framework of Reference (CEF).
 
Bijzonderheden
  • Aanwezigheid bij 80% van de bijeenkomsten is vereist.
  • Let op: taal leren kost tijd! Bij deze cursus wordt er verwacht dat je 8 uur per week aan zelfstudie doet.
  • De voertaal in de cursus is Russisch/Engels.
  • Beoogd eindniveau is A1. Studenten met een hogere niveau mogen niet deelnemen aan deze cursus.
  • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling tentamen. In de loop van de cursus wordt er een tussentoets gehouden.
  • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor de cursus niet door te laten gaan.
Inhoud
Het accent tijdens de les ligt op het oefenen van het geleerde materiaal in gesprekssituaties, d.w.z. op spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Lezen en schrijven wordt vooral buiten de les geoefend in de vorm van diverse (o.a. vocabulaire en grammaticale) oefeningen. Grammatica is geen doel op zich, maar staat in dienst van het kunnen communiceren. In de loop van de cursus bouw je een woordenschat op die toereikend is om eenvoudige gesprekken te volgen en te voeren in het Russisch. Tijdens het college wordt ook aandacht besteed aan bijzonderheden van de Russische cultuur.

Werkvorm
Language course: 13 x 3 collegeuur practicum

Tentamenvorm
Schriftelijk en mondeling tentamen. In de loop van de cursus wordt er een tussentoets gehouden.
 
Course available for exchange students
Available for all levels
Roosterinformatie
890135-B-6|Russisch voor beginners 1
Verplicht materiaal
Literatuur
-
ISBN:9785439101344
Titel:Живая речь. As Spoken: Russian for Everyday Usage. A1 Elementary Level
Auteur:Irina Andreeva e.a.
Uitgever:Art-Express (Арт-Экспресс)
Aanbevolen materiaal
-
SluitenHelpPrint
Switch to English