SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 890130-B-12
890130-B-12
Nederlands als tweede taal: Gevorderden
Cursus informatie
Cursus890130-B-12
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Language Center; AS: Language Center Dutch; AS: Language Center Dutch;
Is onderdeel van
NT2 Gevorderd
ContactpersoonJ.P.G.M. Smits
Docenten
Coordinator cursus
P.A. van Bielder, MA
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J.W. Brand
Overige cursussen docent
Docent
L.A.J. Duenk
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
BLOK 1/  BLOK 2/  BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMeer informatie bij de Student Desk
Cursusinschrijving geopendnog niet bekend
Cursusdoelen
De cursus is gericht op het bereiken van een academisch niveau Nederlands dat nodig is voor een opleiding of werksituatie op een hoger niveau. Daarnaast verdiep je je kennis van de Nederlandse samenleving. Na afloop van de cursus ben je voorbereid op een eventuele deelname aan het Staatsexamen NT2, programma II. Je hebt dan niveau B2 van het Europees Referentiekader bereikt.
 
Bijzonderheden
  • Het Language Center is in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Het is daardoor mogelijk om deze cursus middels een DUO-lening voor inburgering te betalen.
  • Er wordt verwacht dat je ± 15 tot 20 uur per week zelfstudie verricht.
  • De cursus duurt 12 weken en bestaat uit 10 lesweken (2x per week 3 contacturen) en twee toetsweken. De totale tijdsbesteding (lessen plus zelfstudie) is ruim 20 uur per week.
  • Om deel te mogen nemen aan het afsluitende examen, dien je minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest en minstens 80% van de schrijfopdrachten ingeleverd te hebben.
  • In de cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het is belangrijk dat je je tijdig online aanmeldt en dat je inschrijving volledig is.
  • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet te laten doorgaan.
  • Je bent verplicht om het cursusmateriaal af te nemen. De cursusmaterialen ontvang je tijdens de eerste les.
 
Vereiste voorkennis
  • Geslaagd voor de cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2): Halfgevorderden of B1 van het Europees Referentiekader of vergelijkbaar niveau. 
  • Als je de cursus NT2 halfgevorderden niet bij TiU hebt gevolgd, vindt er een intake plaats.
Inhoud
In deze intensieve cursus verkrijg je een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch of hbo-niveau. Je werkt verder aan je algemene taalvaardigheid. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid, maar ook aan de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. Zo word je voorbereid op de verschillende onderdelen van het Staatsexamen NT2-II. Verder train je academische taalvaardigheden, zoals aantekeningen maken, mondeling presenteren en mondeling en schriftelijk argumenteren. Na afloop van de cursus kun je het Staatsexamen NT2-II afleggen. Ook is het mogelijk om je kennis van het Nederlands nog verder uit te bouwen in een cursus voor Vergevorderden.

Werkvorm
Practicum

Tentamenvorm
Mondeling en schriftelijk tentamen
Roosterinformatie
890130-B-12|NT2: Gevorderden
Verplicht materiaal
Literatuur
De methode wordt uitgereikt tijdens de eerste les: zie specificaties
ISBN:9789046904411
Titel:Nederlands op niveau
Auteur:Berna de Boer e.a.
Uitgever:Coutinho
Druk:2
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Woordenboek
ISBN:9789460772887
Titel:Van Dale Basiswoordenboek Nederlands
Auteur:Marja Verburg e.a
Uitgever:Van Dale
Druk:3
SluitenHelpPrint
Switch to English