SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 890127-B-12
890127-B-12
Nederlands als tweede Taal: Halfgevorderden
Cursus informatie
Cursus890127-B-12
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Language Center; AS: Language Center Dutch; AS: Language Center Dutch;
Is onderdeel van
NT2 Half gevorderd
Contactpersoondrs. N.M.L. Timmermans
Docenten
Coordinator cursus
P.A. van Bielder, MA
Overige cursussen docent
Docent
drs. K. van Heeswijk-Verschueren
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.A. Ivanova-Kuijpers
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A. van de Visser
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
BLOK 1/  BLOK 2/  BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMeer informatie bij de Student Desk
Cursusinschrijving geopendnog niet bekend
Cursusdoelen
Primaire doelstelling van deze cursus is het uitbreiden van de kennis van het gesproken Nederlands en het verkrijgen van een stevige basis in de formele en informele schrijftaal. Daarnaast is de uitbreiding en verdieping van de kennis van de Nederlandse cultuur in brede zin een doel. Aan het eind van de cursus heeft u niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt.
Bijzonderheden
 • Het Language Center is in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Het is daardoor mogelijk om deze cursus middels een DUO-lening voor inburgering te betalen. 
 • Van u wordt verwacht dat u ± 15 tot 20 uur per week zelfstudie verricht. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de online versie van de 'Delftse Methode: De Tweede Ronde'. Een groot deel van het huiswerk dient via het internet gemaakt te worden. Het is belangrijk dat u beschikt over een computer met internet. Indien u thuis geen computer heeft met toegang tot internet, kunt u (gratis) gebruikmaken van de computers in de universiteitsbibliotheek.
 • De cursus duurt 12 weken en bestaat uit 10 lesweken (met 2 contacturen op maandag, woensdag en vrijdag) en twee toetsweken. De totale tijdsbesteding (lessen plus zelfstudie) is ruim 20 uur per week.
 • U bent verplicht de cursusmaterialen voor de Delftse Methode: de Tweede Ronde af te nemen. U dient de kosten bij aanmelding te voldoen. U ontvangt de materialen tijdens de eerste les.
 • Om deel te mogen nemen aan het afsluitende examen, dient u minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest en minstens 80% van de schrijfopdrachten ingeleverd te hebben.
 • In de cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het is belangrijk dat u zich tijdig online aanmeldt en dat uw inschrijving volledig is.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet te laten doorgaan.
  Inschrijving:
 • Studenten TiU: zie Informatie en aanmelding voor data m.b.t. inschrijving
 • Medewerkers TiU: Informatie en aanmelding
 • Externen /Alumni TiU: Informatie en aanmelding
Vereiste voorkennis
 • Geslaagd voor de cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2): Beginners of A2 van het Europees Referentiekader of vergelijkbaar niveau. 
 • Als je de cursus NT2 Beginners niet bij TiU hebt gevolgd, word je na inschrijving uitgenodigd voor een intaketoets en -gesprek.
 • Student aan de TiU of externe met een vooropleiding die toegang geeft tot het Hoger Onderwijs.
Inhoud
In deze intensieve cursus bouwt u uw kennis van het Nederlands uit van niveau A2 naar niveau B1. U vergroot uw woordenschat (tot ongeveer 4300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeert u een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefent u met woorden, idioom en grammatica. In de les praat u met de docent en medecursisten over de onderwerpen uit de teksten. Daarnaast verbetert u de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. Het taalgebruik is zowel gericht op alledaagse situaties, als op werk en studie. Na afloop van de cursus kunt u doorstromen naar de cursus voor Gevorderden.

Werkvorm
Practicum

Tentamenvorm
Schriftelijk en mondeling tentamen
 
Roosterinformatie
890127-B-12|NT2: Halfgevorderden
Verplicht materiaal
Literatuur
De methode wordt uitgereikt tijdens de eerste les: zie specificaties
ISBN:9789089534941
Titel:Tekstboek + online account Delftse Methode, Tweede ronde
Uitgever:Boom
Aanbevolen materiaal
Literatuur
-
ISBN:9789460772887
Titel:Van Dale Basiswoordenboek Nederlands
Auteur:Marja verburg e.a.
Uitgever:Van Dale
SluitenHelpPrint
Switch to English