SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 890125-B-12
890125-B-12
Nederlands als tweede taal: Beginners
Cursus informatie
Cursus890125-B-12
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Language Center; AS: Language Center Dutch; AS: Language Center Dutch;
Is onderdeel van
NT2 Beginner
Contactpersoondrs. N.M.L. Timmermans
Docenten
Coordinator cursus
P.A. van Bielder, MA
Overige cursussen docent
Docent
L.A.J. Duenk
Overige cursussen docent
Docent
drs. N.M.L. Timmermans
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
BLOK 1/  BLOK 2/  BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMeer informatie bij de Student Desk
Cursusinschrijving geopendnog niet bekend
Cursusdoelen
Primaire doelstelling van deze cursus is het verkrijgen van een goede basis in het meer informele gesproken Nederlands. Daarnaast is een kennismaking met de Nederlandse cultuur in brede zin een doel. Aan het eind van de cursus heeft u niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.
Bijzonderheden
 • Het Language Center is in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Het is daardoor mogelijk om deze cursus middels een DUO-lening voor inburgering te betalen. 
 • Van u wordt verwacht dat u ± 15 tot 20 uur per week zelfstudie verricht.
 • In de cursus wordt gebruik gemaakt van de online versie van de `Delftse Methode'. Een groot deel van het huiswerk dient via het internet gemaakt te worden. Het is belangrijk dat u beschikt over een computer met internet. Indien u thuis geen computer heeft met toegang tot internet, kunt u (gratis) gebruikmaken van de computers in de universiteitsbibliotheek.
 • De cursus duurt 12 weken en bestaat uit 10 lesweken (met 2 contacturen op maandag, woensdag en 3 contacturen op vrijdag) en twee toetsweken. De totale tijdsbesteding (lessen plus zelfstudie) is ruim 20 uur per week.
 • U bent verplicht de cursusmaterialen voor de Delftse Methode en de reader af te nemen. U dient de kosten bij aanmelding te voldoen. U ontvangt de materialen tijdens de eerste les.
 • Om deel te mogen nemen aan het afsluitende examen, dient u minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest en minstens 80% van de schrijfopdrachten ingeleverd te hebben.
 • Taal leren kost tijd! Bij deze cursus wordt er verwacht dat u 15-20 uur per week aan zelfstudie doet.
 • In de cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt en dat uw inschrijving volledig is.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet te laten doorgaan.
  Inschrijving:
 • Studenten TiU: zie Informatie en aanmelding voor data m.b.t. inschrijving
 • Medewerkers TiU: Informatie en aanmelding
 • Externen /Alumni TiU: Informatie en aanmelding
  Vereiste voorkennis:
 • Student of medewerker TiU of externe met een vooropleiding die toegang geeft tot het Hoger Onderwijs.
 • Voldoende beheersing van Engels.
 • Kennis van het Nederlands is niet vereist.
 • Na inschrijving wordt u uitgenodigd voor een verplichte intake
Inhoud
Centraal in de cursus staat het opbouwen van een woordenschat (± 2300 woorden) en het verkrijgen van een goede basis in het spreken van het Nederlands. Als voorbereiding op iedere les bestudeert u zelfstandig een of twee teksten. Deze teksten geven veel informatie over Nederland, gaan over zaken die voor buitenlanders van belang zijn en bieden daarmee veel aanknopingspunten voor conversatie tijdens de lessen.
In de lessen komen alle vaardigheden aan bod: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Het geoefende taalgebruik is algemeen van karakter en slechts beperkt toegespitst op academisch taalgebruik.

Werkvorm
Practicum

Tentamenvorm
Schriftelijk en mondeling tentamen
 
Roosterinformatie
890125-B-12|NT2: Beginners
Verplicht materiaal
Literatuur
De methode wordt uitgereikt tijdens de eerste les: zie specificaties
ISBN:9789085066675
Titel:Tekstboek + online account Delftse methode
Uitgever:Boom
Reader
De reader wordt uitgereikt tijdens de eerste les: zie specificaties
Titel:Nederlands als twee taal: beginners
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Woordenboek
ISBN:9789460772887
Titel:Van Dale Basiswoordenboek Nederlands
Auteur:Marja Verburg e.a.
Uitgever:Van Dale
SluitenHelpPrint
Switch to English