SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 880434-M-3
880434-M-3
Research Skills: Analysis of Variance
Cursus informatie
Cursus880434-M-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Commun. and Inform. Sciences; TSH: Department Communication and Cognition;
Is onderdeel van
M Communicatie- en Informatiewetenschappen (research)
M Kunst- en Cultuurwetenschappen
M Communicatie- en Informatiewetenschappen
M Linguistics and Communication Sciences (research)
Convenant TSH
Contactpersoondr. N. Bol
Docenten
Coordinator cursus
dr. N. Bol
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Bol
Overige cursussen docent
Docent
E.A.J. Croes
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 2/  BLOK 4
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-10-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
Het verwerven van kennis van en inzicht in (het toepassen van) van variantie- en regressieanalyse. Na het volgen van de module zijn de volgende doelen bereikt:
  1. De student is in staat om op basis van de beschrijving van een onderzoek een duidelijke hypothese te formuleren.
  2. De student kan bij een gegeven onderzoeksdoel zelfstandig bepalen welke analysetechniek het meest geschikt is.
  3. De student is in staat om een meerweg ANOVA, een ANOVA voor herhaalde metingen en een multiple regressie analyse (inclusief mediatie en moderatie modellen) uit te voeren.
  4. De student in staat om alle assumpties voor deze analysetechnieken te toetsen.
  5. De student kan de resultaten rapporteren volgens APA normen, interpreteren en relateren aan de hypotheses.

 
Inhoud
Voor het analyseren van onderzoeksgegevens die verkregen zijn middels experimenten en surveys, wordt vaak gebruik gemaakt van variantieanalyse en regressieanalyse. Dit zijn technieken waarmee geanalyseerd kan worden wat de relatie is tussen een afhankelijke variabele (de te verklaren variabele) en meerdere onafhankelijke (of verklarende) variabelen. In deze cursus komen verschillende technieken aan bod zoals tweeweg ANOVA, ANOVA voor herhaalde metingen en meervoudige regressieanalyse (inclusief mediatie- en moderatie modellen).

De module bestaat uit drie blokken van ieder twee werkgroepen. In de werkgroepen analyseren, interpreteren en rapporteren de studenten onder begeleiding van een docent. De student wordt geacht om VOOR de werkgroepen zelf de theoretische kennis over de analyses (doel, assumpties, interpretatie en rapportage) te verwerven via de literatuur en de beschikbare videocolleges van Andy Field. Per thema zijn er twee werkgroepen waarbij tijdens de eerste werkgroep een korte samenvatting met de meest belangrijke punten van elke analyse worden besproken, waarna oefeningen worden gemaakt. Voor oefeningen van de eerste werkgroep komt een antwoordmodel beschikbaar. Deze oefeningen worden niet beoordeeld. Tijdens de tweede werkgroep wordt gewerkt aan een opdracht die wel wordt beoordeeld. Tijdens de werkgroepen en via blackboard is er gelegenheid om vragen over de stof te stellen.

Bijzonderheden

Studenten worden geacht om via zelfstudie de basiskennis over elke analysevorm te verwerven voor de bijeenkomst in het werkcollege dat die analysevorm behandelt. Ze kunnen dit doen door het handboek en de video colleges van Andy Field te bestuderen. In de werkcolleges wordt geoefend op de toepassing van de analyse door middel van statistische software.

Het eindcijfer is gebaseerd op een schriftelijk tentamen (50%) en twee opdrachten (samen 50%) waarin de studenten data analyseren en hun bevindingen rapporteren. het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Deze cursus wordt 2 keer per academiejaar aangeboden: in blok 2 (oktober) and in blok 4 (maart).

Vereiste voorkennis

Basiscursus statistiek, bijvoorbeeld Statistiek (Bachelor CIW) of Statistics for Premasters CIS.
 
Roosterinformatie
880434-M-3|Research Skills: Analysis of Variance
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Computer tentamen (50%) / Computer exam (50%)EXAM_01BLOK 2113-12-2018
Computer tentamen (50%) / Computer exam (50%)EXAM_01BLOK 2217-01-2019
Computer tentamen (50%) / Computer exam (50%)EXAM_01BLOK 4106-06-2019
Computer tentamen (50%) / Computer exam (50%)EXAM_01BLOK 4204-07-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
-
Toetsen
3 Opdrachten (50%)

Computer tentamen (50%)

SluitenHelpPrint
Switch to English