SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 825050-M-3
825050-M-3
Burgerschap en Consumentisme
Cursus informatie
Cursus825050-M-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Contactpersoondr. R.B.J.M. Welten
Docenten
Docent
dr. R.B.J.M. Welten
Overige cursussen docent
Coordinator cursus
dr. R.B.J.M. Welten
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 14-01-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
Deze cursus verschaft kaders om de huidige consumentenmaatschappij aan een filosofisch onderzoek te onderwerpen.
Na het volgen van de volledige cursus:
- kan de student het consumentisme definiĆ«ren aan de hand van verschillende methodieken en stijlen van denken (marxisme, sociologie enz.).
- heeft de student inzicht in invloeden van het consumentisme op mens en samenleving
- kan de student primaire en secundaire teksten over consumentisme en burgerschap lezen, analyseren en interpreteren.
- kan de student de inhoud van de cursus toepassen op zelf gekozen onderwerpen die betrekking hebben op consumentisme.
- kan de student een persoonlijk standpunt over consumentisme presenteren en beargumenteren op academisch verantwoorde wijze. 
Inhoud
De huidige westerse maatschappij wordt vaak beschreven als een 'consumentenmaatschappij'. In een consumentenmaatschappij worden alle denkbare waarden begrepen als consumptiegoederen. Was consumptie voorheen een functie van productie of een gevolg van behoeften, voor een goed begrip van de consumentenmaatschappij zijn dergelijke denkkaders niet meer toereikend. Consumptie kan niet langer worden begrepen in termen van 'behoeftebevrediging'. (Vermeende) identiteit en authenticiteit, status, sociale profilering en overvloed reiken voorbij de klassieke veelal economische denkkaders over consumentisme.
De cursus, die filosofisch is maar daarbij gebruik maakt van sociologie en economie, gaat in op de menselijke consequenties van het leven in een consumentenmaatschappij. Veeleer dan dat we ons richten op economische gevolgen, marketing of consumentengedrag, zullen we, voorbij dergelijke aandachtsvelden, vragen stellen naar het wezen van de consumentenmaatschappij en de consequenties ervan voor de hedendaagse mens en maatschappij. Maakt het consumentisme de (post)moderne mens vrij of juist onvrij?
In de cursus gaan we met een aantal toonaangevende denkers en teksten op zoek naar de hernieuwde relaties tussen subject en object in een consumentenmaatschappij. Wat voor soort subject is de consument? Wat zijn ethische, politieke en humane gevolgen van het consumentisme?

Het vak wordt getentamineerd door middel van een eindessay

AANWEZIGHEID VERPLICHT
 
Roosterinformatie
825050-M-3|Burgerschap en Consumentisme
Verplicht materiaal
Literatuur
Bauman, Z, Consuming Life, Polity, 2007, ISBN 9780745640020.
ISBN:9780745640020
Titel:Consuming Life
Auteur:Zygmunt Bauman
Uitgever:Polity
Literatuur
-
ISBN:9780761956921
Titel:The Consumer Society. Myths and Structures
Auteur:Jean Baudrillard
Uitgever:Sage Publications
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Sassatelli, R, Consumer Culture: History, Theory and Politics, Sage Publications, 2007. Galbraith, J. K., The Affluent Society, André Deutsch, 1958. Welten, R, Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme, Klement, 2013, ISBN
Toetsen
Paper (100%)

SluitenHelpPrint
Switch to English