SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 760006-B-6
760006-B-6
Arbeidsrecht
Cursus informatie
Cursus760006-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB Overig;
Is onderdeel van
B Personeelwetenschappen
B Organisatiewetenschappen
PM Human Resource Studies (premaster HRS)
Minor Personeelswetenschappen
Contactpersoonmr. S. Said
Docenten
Docent
mr. E.C.M. Dekkers
Overige cursussen docent
Docent
mr.dr. S.J. Rombouts
Overige cursussen docent
Coordinator cursus
mr. S. Said
Overige cursussen docent
Docent
mr. S. Said
Overige cursussen docent
Docent
mr.dr. N. Zekic
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 4
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-03-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen

Doel van deze cursus is studenten kennis te laten maken met de beginselen van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Aan het einde van deze cursus kan de student:
 1. de belangrijkste (wettelijke) regelingen in het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht en het Nederlandse socialezekerheidsrecht (zoals titel 7.10 BW, de Ziektewet, de WIA en de WW) benoemen en beschrijven;
 2. de basisprincipes uit de belangrijkste (wettelijke) regelingen in het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht en het Nederlandse socialezekerheidsrecht benoemen en uitleggen;
 3. benoemen en uitleggen op welke wijze en binnen welke context de belangrijkste (wettelijke) regelingen in het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht en het Nederlandse socialezekerheidsrecht tot stand zijn gekomen;
 4. internationale invloeden op het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht en het Nederlandse socialezekerheidsrecht benoemen en uitleggen;
 5. voornoemde systemen toepassen bij de oplossing van eenvoudige casusposities door het probleem te identificeren en de belangrijkste (wettelijke) regelingen in het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht en het Nederlandse socialezekerheidsrecht toe te passen.
Inhoud
Het vak bestaat uit tien hoorcolleges, zeven werkcolleges en één responsiecollege. In de eerste colleges wordt een introductie gegeven in het recht in het algemeen. In de overige hoorcolleges wordt verder ingegaan op het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. In de werkgroepen wordt mede aan de hand van huiswerkoprachten en praktijkgevallen met de stof geoefend. In deze cursus komen de volgende thema's aan bod: 
 • Inleiding recht: arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht als onderdeel van het privaatrecht en het bestuursrecht.
 • De diverse vormen van arbeidsrelaties: de arbeidsovereenkomst; de overeenkomst van opdracht; de uitzendovereenkomst; thuiswerk etc.
 • Inhoud van de arbeidsovereenkomst; proeftijd; concurrentiebeding, loon, vakantie, verlofvormen etc.
 • Ontslagrecht, waaronder de wijzigingen als gevolg van de Wet Werk en zekerheid.
 • Collectief arbeidsrecht; binding aan de cao, algemeen verbindend verklaring;
 • Medezeggenschap; de WOR;
 • Rechten en plichten van werknemer en werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; aanspraken ingevolge de ZW en de Wet WIA.
 • Rechten en plichten van de werknemer bij werkloosheid; aanspraken ingevolge de WW en de Participatiewet.
Roosterinformatie
760006-B-6|Arbeidsrecht
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 4208-07-2019
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 4111-06-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
P.M.M. Massuger; W.G.M. Plessen, Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht, Noordhoff Uitgevers, laatste druk.
ISBN:9789001881573
Titel:Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht,
Auteur:P.M.M. Massuger; W.G.M. Plessen
Uitgever: Noordhoff Uitgevers
Literatuur
Wettenbundel: W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving, Kluwer, laatste druk.
ISBN:9789013140514
Titel:Arbeidswetgeving
Auteur:W.L. Roozendaal
Uitgever:Kluwer
Literatuur
Tekst Inleiding Recht (uitgereikt tijdens eerste hoorcollege)
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English