SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700299-M-3
700299-M-3
Professionalisme en Professie
Cursus informatie
Cursus700299-M-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Contactpersoondr. W.J.A. van der Deijl
Docenten
Coordinator cursus
dr. B.W. van de Ven
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
BLOK 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen

 Thema 1: Professies en professionalisme
De student begrijpt het concept professie en kan beargumenteren op welke basis we onderscheid kunnen maken tussen beroepen en hun bijzondere verantwoordelijkheden. De student kan het concept van een goed professional op deugdethische wijze uitgeleggen en kan argumenten formuleren voor of tegen het bestaan van specifieke professionele deugden.
 
Thema 2: Verantwoordelijkheid binnen organisaties
De student kan beargumenteren hoe de verantwoordelijkheid van individuen binnen organisaties tot stand komt en welke plichten hierbij komen kijken. Bovendien kan de student redeneren over de verschillende verantwoordelijkheden die individuen hebben binnen de professionele rollen die ze hebben.
 
Thema 3: De waarde van werk
De student kan redeneren over de waarde van werk, en kan hierbij onderscheid maken tussen welzijnswaarde en zingeving van werk. Ook kan de student het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke vormen van deze waarden in de context van werk uitleggen, en kan beargumenteren wat de relatie tussen deze twee waarden is. De student kan ook de onwaarde van werk beschrijven, en het begrip vervreemding uitleggen in de context van werk.

 
Inhoud
Werk speelt een grote rol in onze levens. In dit vak bestuderen we werk aan de hand van drie ethische thema’s. Ten eerste kijken we naar het concept van de professional. Is iedereen die werkt een professional en wat maakt een professional goed? Ten tweede stellen we de vraag welke verantwoordelijkheid professionals hebben binnen de organisaties waarin ze werken. Ten derde kijken we naar de waarde van werk. Is werk waardevol voor ons of is het juist schadelijk? En wat maakt werk zinvol?Verplichte literatuur
  1. Zie blackboard
Roosterinformatie
700299-M-3|Professionalisme en Professie
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Take home exam (25%)

leesvraag en participatie (10%)

Paper (65%)

SluitenHelpPrint
Switch to English