SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700290-M-3
700290-M-3
Markt, moraliteit en samenleving
Cursus informatie
Cursus700290-M-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Contactpersoondr. R.M.A. Slegers
Docenten
Docent
dr. R.M.A. Slegers
Overige cursussen docent
Coordinator cursus
dr. R.M.A. Slegers
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 2
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-10-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
Leerdoelen
  1. De student kan de centrale begrippen en theorieën van belangrijke economen en filosofen (zoals Friedrich Hayek, Adam Smith, Karl Marx en Joseph Stiglitz) over marktwerking reproduceren, uitleggen en illustreren.
  2. De student kan de belangrijkste argumenten pro marktwerking (vrijheid, welvaart) en contra marktwerking (uitbuiting, ongelijkheid, problemen met consumptie en met vermarkting) reproduceren en tegen elkaar afwegen.
  3. De student kan op basis van zulke argumenten kritisch reflecteren over de werking van de markt.
  4. De student kan de morele problemen met het huidige consumptiegedrag en met vermarkting (en dus de opvattingen van Juliet Schor, Michael Sandel en Debra Satz) analyseren en toepassen op bestaande voorbeelden.
Inhoud
Deze cursus gaat in op de belangrijkste filosofische en ethische kwesties omtrent de werking van vrije markten. We gaan dieper in op wat markten precies zijn, hoe ze werken en welke rol ze in onze samenleving innemen. Vervolgens gaan we in op de twee belangrijkste argumenten voor vrije markten, namelijk 1) dat ze vrijheid respecteren en maximaliseren (Friedrich Hayek, Robert Nozick, Ayn Rand) en 2) dat ze efficiëntie en productiviteit verhogen en daardoor welvaart genereren (Adam Smith en de twee thema’s van de welvaartseconomie). Deze wegen we af tegen meer kritische analyses van marktwerking. We gaan in op problemen rond uitbuiting en vervreemding (Karl Marx), ongelijkheid (Joseph Stiglitz), consumptie (Juliet Schor) en vermarking (Michael Sandel, Debra Satz). Uiteindelijk is het de bedoeling dat studenten in staat zijn zelf kritisch te reflecteren over de voor- en nadelen van vrije markten en dus over de rol die ze horen te spelen in samenlevingen als de onze.
Roosterinformatie
700290-M-3|Markt, moraliteit en samenleving (3 EC)
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk (50%) / Written (50%)EXAM_01BLOK 2216-01-2019
Verplicht materiaal
Reader
Bart Engelen, reader 'Markt, Moraliteit en Samenleving, 2018-2019.
Artikelen
Online artikelen beschikbaar via Blackboard.
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk (50%)

Paper 1 (25%)

Paper 2 (25%)

SluitenHelpPrint
Switch to English