SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700284-M-6
700284-M-6
Organisatie-ethiek
Cursus informatie
Cursus700284-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Contactpersoonprof. dr. G.W. Dubbink
Docenten
Coordinator cursus
prof. dr. G.W. Dubbink
Overige cursussen docent
Docent
T. Klaassen, MPhil
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.M. Robb
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
De studenten kennen de belangrijke macro-sociologische en filosofische theorievorming over de plaats van de organisatie in de moderne samenleving. De studenten begrijpen hoe deze theorievorming leidt tot het vraagstuk van de morele c.q. 'integere organisatie'.

De studenten kunnen diverse theorieën over integriteit  resumeren en uitleggen. Ze kunnen deze theorieën ook ontleden, beoordelen en integreren. Het betreft hier theorieën over de integriteit van mensen, van organisaties en van mensen binnen organisaties.

De studenten kunnen - in het bijzonder - het denken over integriteit van C. Korsgaard weergeven en begrijpen

Voorts zijn de studenten in staat de filosofische theorievorming over integriteit te relateren aan de toegepaste morele en sociaal wetenschappelijke theorievorming over integriteit van mensen, organisaties en de wijze waarop deze zich tot elkaar verhouden.  Daarbij is veel aandacht voor het probleem van 'rationalisering'

Studenten leren de hermeneutische problemen kennen die ontstaan bij het in relatie brengen van filosofische theorievorming en 'praktische casussen'.

Voor specifieke leerdoelen: zie de studiehandleiding
 
Bijzonderheden

De mid-term telt mee voor 45 procent; het eindtentamen voor 55 procent. Voor elk tentamen moet minimaal een 5 worden gescoord.

De studenten moeten mogelijk ook een aantal opdrachten uitvoeren voor de (werk-)colleges. Voor deze geldt een pass/fail systeem
 
Vereiste voorkennis

Ba filosofie of EBO-premaster

Gewenste voorkennis

Cursus macro sociologie (ba niveau) en cursus organisatiekunde (Ba niveau)
Inhoud
De "organisatie" is een van de meest belangrijke en succesvolle sociale innovaties van de moderne westerse samenleving. Door de organisatie kan de moderne samenleving een aantal (coördinatie) problemen oplossen. Tegelijkertijd beschouwen velen de organisatie als moreel problematisch; ze wordt zelfs beschouwd als een hoofdoorzaak van de vele collectieve en individuele problemen waarmee de moderne samenleving kampt, van duurzaamheid tot vervreemding. In de cursus staat de vraag centraal: is een organisatie mogelijk die moreel niet problematisch is. Het begrip 'integriteit' staat centraal bij de zoektocht naar een morele organisatie. We onderzoeken dit begrip zowel filosofisch (Korsgaard) als toegepast op de organisatie-context (Selznick). We onderzoeken zowel wat integriteit van de organisatie zou moeten betekenen als integriteit (van mensen) binnen de organisatie. Een belangrijk thema is 'rationalisering' als belemmering voor de integriteit van mensen

De belangrijkste vaardigheid die wordt geleerd in de cursus is casus analyse.
 
 
Roosterinformatie
700284-M-6|Organisatie-ethiek
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Midterm (45%) / Midterm (45%)MIDTERM_01SM 1116-10-2018
Schriftelijk (55%) / Written (55%)EXAM_01SM 1117-12-2018
Schriftelijk (55%) / Written (55%)EXAM_01SM 1221-01-2019
Midterm (45%) / Midterm (45%)MIDTERM_01SM 1221-01-2019
Verplicht materiaal
Reader
De reader-1 organisatie ethiek bevat verplichte artikelen bij de cursus organisatie ethiek Voor een volledig overzicht van de verplichte literatuur zie de cursushandlediing 2018-2019. Let op: ivm komst nieuwe docent zijn er mogelijk 2 readers
Titel:Reader 1 organisatie ethiek 2018-2019
Auteur:Dubbink, W (ed.)
Uitgever:Tilburg University
Reader
De reader 2 bevat verplicht materiaal bij de cursus organisatie ethiek. Het is een addendum bij reader-1. De editor is de nieuwe docent C. Robb. Voor een volledig overzicht van de verplichte literatuur: zie de cursus handleiding
Titel:Reader 2 organisatie ethiek 2018-2019
Auteur:Robb, C.
Uitgever:Tilburg University
Literatuur
Dit boek bevat een fundamentele analyse van begrip integriteit. We gebruiken het in de werkcolleges
Titel: Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity. (2009)
Auteur:Korsgaard, C
Uitgever:Oxford: Oxford University Press.
Literatuur
Dit boek bevat onderzoek hoe organisatie autonoom kunnen handelen, in relatie tot hun omgeving. Autonomie is een voorwaarde voor integriteit
Titel:The Moral Commonwealth. Social Theory and the Promise of Community. (1992).
Auteur:Selznick, P
Uitgever:University of California Press
Internet
Diverse artikelen zijn vrij beschikbaar op internet. Sommige artikelen staan op BB (bv als de docent de auteur is). Voor een volledig overzicht van alle verplichte literatuur: zie de cursus handleiding
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk (55%)

Midterm (45%)

SluitenHelpPrint
Switch to English