SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700213-M-3
700213-M-3
Bedrijfsethiek
Cursus informatie
Cursus700213-M-3
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Docenten-
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 1/  BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
De studenten verwerven kennis aangaande de stand van zaken omtrent de hedendaagse theorievorming over de bedrijfsethiek, zoals de stakeholder theorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De student is in staat om de filosofische elementen in een bepaald bedrijfsethisch debat te herkennen en analyseren. Op basis daarvan kan de student de bijdrage van bepaale filosofische theorieën en concepten aan bedrijfsethische kwesties herkennen en uitwerken.
Vereiste voorkennis
geen
Gewenste voorkennis
Kennis van ethische theorieën
Inhoud
De bedrijfsethiek is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardige tak van de toegepaste ethiek. Kenmerkend voor dit toepassingsgebied is zijn interdisciplinariteit. Naast de filosofie (ethiek) zijn de rechtswetenschap, de sociologie, de politieke en sociale filosofie, de bedrijfskunde en de economie relevant voor het wetenschappelijk overdenken van de moraliteit van bedrijven en het bedrijfsleven als geheel. Een opvallende ontwikkeling van de laatste jaren is het toenemend belang van de economie en de sociale wetenschappen en een afnemend belang van de filosofie. Deze master cursus benadrukt de noodzaak en de meerwaarde van de filosofische aanpak van de bedrijfsethiek.
In deze cursus worden verschillende theorieën binnen de bedrijfsethiek zoals de theorie van collectieve rationaliteit en collectief moreel actorschap, stakeholder theorie, Corporate Social Responsibility (CSR), de 'corporate citizenship' en de 'business case for CSR' behandeld. Enerzijds worden de studenten op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de debatten omtrent deze theorieën; anderzijds krijgen ze inzicht in de noodzaak en de meerwaarde van een filosofische reflectie op deze thema's.

Verplichte literatuur
  1. Reader Bedrijfsethiek master filosofie
Roosterinformatie
700213-M-3|Bedrijfsethiek
Verplicht materiaal
Reader
Reader Bedrijfsethiek MA Fil
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Paper (100%)

SluitenHelpPrint
Switch to English