SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700110-B-6
700110-B-6
Metafysica
Cursus informatie
Cursus700110-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
B Filosofie
PM Ethiek van Bedrijf en Organisatie
PM Philosophy of Humanity and Culture
Contactpersoondr. R.B.J.M. Welten
Docenten
Coordinator cursus
dr. R.B.J.M. Welten
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
De cursus geeft een overzicht van de grote denkers van de Westerse metafysica van de oudheid tot heden. Je leert de belangrijkste begrippen kennen in metafysica, zoals substantie, God, Rede, bewustzijn, transcendentie en immanentie, ontologie, fenomeen etc.
het doel is het verwerven van dit overzicht.

Toetsing

Leesverslagen en schriftelijk tentamen (50 % / 50 %).
Om deel te nemen aan het schriftelijk tentamen moeten alle leesverslagen zijn ingeleverd (elke week 1 leesverslag over de voor te bereiden tekst) en mag er maximaal 1 ervan onvoldoende zijn beoordeeld.
Leesverslagen kunnen slechts 1 keer worden aangeleverd. Nadere informatie over leesverslagen wordt gegeven in het eerste college en staat op blackboard.

Bijzonderheden

Aanwezigheid verplicht.

inhoud reader

1.    Albert Camus, De mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde. Uitgeverij IJzer, Utrecht, 2013. Totaal 175 pp.
2.    René Descartes, Meditaties, Meppel/Amsterdam: Uitgeverij Boom, 1989, 148 blz.  (overgenomen 5 p.)
3.    Spinoza, Ethica, Wereldbibliotheek, 1995.
4.    Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysics, Cambridge Texts In The History Of Philosophy, Cambridge University Press 2004, 15 pp. van totaal 268 pp.
5.    ‘Hegel: Het absolute subject’, Uit: J. Decorte; T. Braeckman e.a., Fundamentele wijsbegeerte, Universitaire Pers Leuven, (2001), 10 pagina's van 557 pp.
6.    Henri Bergson, An Introduction to Metaphysics, translation T. E. Hulme, 21 pages: 64 pages (total), Hackett Publishing Company, Inc. 1999.
7.    Søren Kierkegaard, 'Afsluitend onwetenschappelijk naschrift tot de wijsgerige kruimels'. Hoofdstuk 2. De subjectieve waarheid, de innerlijkheid, de waarheid is de subjectiviteit (uit: Denken en zijn, Amsterdam: Boom 1982, p. 41-59
[totaal: 172] isbn 90-6009-484-0)
8.    Martin Heidegger, 'Wat is metafysica?' De oratie (uit: Wat is metafysica? Utrecht: Lanno 1982, p. 41-59 [totaal172])
9.    Ruud Welten (2010), ‘Fenomenologie als houding’. In F. Koenraadt, & A. Mooij (editors), Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie (blz. 3-14). Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers.
10.    Maurice Merleau-Ponty, Oog en geest. Een filosofisch essay over de waarneming in de kunst. Ambo, Baarn, 1996 (totaal 80 pp)
11.    Sigmund Freud, 'De ontkenning' (uit: Psychoanalytische Theorie 3, Amsterdam: Boom 1988, p. 113-122 en ‘Hoofdlijnen van de psychoanalyse’ (p. 447-453; uit totaal 640 pp, Werken 10, Boom, Amsterdam 1996).
12.    Philippe Van Haute: 'Lacan', (uit: Ieven, Van Rooden (eds) De Nieuwe Franse Filosofie, Amsterdam: Boom 2011, p. 288-296. [totaal 477] isbn 9789461050199)
13.    Ruud Welten, ‘Sartre en de Fenomenologie van het Niets’, (verschenen in: Ciano Aydin (red.) (2007). De vele gezichten van de fenomenologie. Kampen: Uitgeverij Klement. 
14.    Simone de Beauvoir, Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid. Bijleveld, Utrecht, 1958 (10 p. Van 154 p)
15.    Emmanuel Levinas, Gesprekken met Philippe Nemo. (uit: Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo. Kampen: Kok Agora 1992, p. 62-80 [totaal 96] isbn 902427558)
16.    Slavoj Žižek, 'The Three Events of Philosophy', (uit: Event. Londen: Melville House 2014, p. 69-89 [totaal 182] isbn 9781612194110)

 
Tutorial information literacy
In het kader van dit vak moet je de online bibliotheektutorial ‘Information Literacy Level 1’ doorlopen. De tutorial is bedoeld voor nieuwe studenten en bestaat uit vijf modules, waarin je leert:
  • hoe je wetenschappelijke informatie herkent;
  • hoe je effectief zoekt naar literatuur;
  • hoe je de catalogus gebruikt, en
  • hoe je zoekt in een aantal belangrijke bibliotheekdatabases voor de geesteswetenschappen.
Iedere module eindigt met een multiple-choice test die bestaat uit 5 vragen. Je totaalscore wordt door de bibliotheek geregistreerd en doorgestuurd naar je docent.
Het kost je ongeveer 4 uur om de webtutorial te doorlopen. Je vindt de tutorial in Blackboard. Klik in Blackboard op de My University tab, en klik in het volgende scherm op Library & IT Services. Je krijgt 6 tutorials Information Literacy te zien. Kies de tutorial voor jouw faculteit.
Inhoud
Metafysica houdt zich sinds de Griekse oudheid bezig met vragen die voorbij de zintuigelijke waarneming reiken. Het betreft datgene wat niet fysisch is, of wat voorbij het fysische is. Wat is de zin van het leven? Is er een God? Wat is de dood? Waarom is er iets en niet veeleer niets? Wat is het zijn? En het niets? Kunnen we weten wat het goede is? Bestaat er een ziel? Wat is eigenlijk bewustzijn? Of moeten we gewoon ophouden met het stellen van deze vragen? Maar ook dat is al een metafyisch standpunt. In de Westerse geschiedenis zijn er steeds antwoorden geopperd op deze vragen en steeds weer werden ze weerlegd of bekritiseerd door andere denkers. Deze cursus is een eerste gids in het doolhof van wijsgerige debatten, tradities, termen en grote namen van de Westerse metafysica, tot op heden.

Verplichte literatuur
  1. Reader

 
Roosterinformatie
700110-B-6|Metafysica
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Midterm / MidtermMIDTERM_01SM 1116-10-2018
Schriftelijk (50%) / Written (50%)EXAM_01SM 1114-12-2018
Schriftelijk (50%) / Written (50%)EXAM_01SM 1218-01-2019
Midterm / MidtermMIDTERM_01SM 1218-01-2019
Verplicht materiaal
Reader
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Wekelijkse opdrachten (50%)

Schriftelijk (50%)

Midterm

Eindcijfer

SluitenHelpPrint
Switch to English