SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 700071-M-6
700071-M-6
Political Philosophy
Cursus informatie
Cursus700071-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Filosofie;
Is onderdeel van
M Filosofie
Contactpersoonprof. dr. H.K. Lindahl
Docenten
Coordinator cursus
prof. dr. H.K. Lindahl
Overige cursussen docent
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
De student zal in staat zijn, op het einde van de cursus, om:
  • de volgende sleutelbegrippen uit te leggen: collectieve identiteit (als idem-identiteit en als ipse-identiteit), collectief handelen, het eigene en het vreemde, wederkerigheid en wereld (in fenomenologische zin);
  • het interne verband tussen rechtsordes en hun grenzen, limieten en breuklijnen te karakteriseren aan de hand van concrete voorbeelden;
  • de paradox van representatie te verduidelijken alsmede de implicaties daarvan voor een grenspolitiek;
  • het debat tussen universalisten en particularisten rondom de normatieve betekenis van globaliseringsprocessen te evalueren.
Inhoud
De cursus biedt een inleiding tot enkele conceptuele en normatieve vraagstukken in verband met globaliseringsprocessen. De centrale conceptuele vraag die in de cursus wordt behandeld betreft de verhouding tussen rechtsordes en grenzen: is globalisering op te vatten als een proces waarbij grenzen weggenomen worden - een 'ontgrenzing'? Vanuit politiek perspectief roept globalisering de vraag op in hoeverre grenzen, en daarbij in- en uitsluiting, een rol blijven spelen in verband met waarden zoals gelijkheid, (herverdelende) rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid, en met name wanneer deze waarden een mondiale betekenis krijgen. Deze conceptuele en normatieve vraagstukken worden geanalyseerd aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en scenarios, inclusief multinationals, cyberlaw, de Quebec Secession Reference, enz.

Verplichte literatuur
  1. All compulsory reading will be made available in the course reader, which has the title Political Philosophy
Roosterinformatie
700071-M-6|Political Philosophy
Verplicht materiaal
Reader
Reader/syllabus Political Philosophy, beschikbaar via het Dictatenmagazijn
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Take-home exam (100%)

SluitenHelpPrint
Switch to English