SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 650029-M-6
650029-M-6
Verzekeringsrecht
Cursus informatie
Cursus650029-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg Law School; TLS: Department of Business Law; Business Law;
Is onderdeel van
M Ondernemingsrecht
M Rechtsgeleerdheid
Docenten-
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 13-08-2018 09:00 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
  • Verwerven van grondige kennis van en grondig inzicht in de vraagstukken van schadeverzekeringsrecht, zoals de mededelingsplicht, de bereddingsplicht, eigen schuld en uitleg van verzekeringsovereenkomsten;
  • De verschillende verzekeringsrechtelijke onderwerpen kunnen kwalificeren en de verbanden tussen deze onderwerpen kunnen duiden;
  • Weergeven en analyseren van ontwikkelingen in de wetgeving, de jurisprudentie en de maatschappelijke discussie;
  • De rechten en verplichten van verschillende betrokkenen bij een verzekeringsovereenkomst kunnen beschrijven;
  • Het verband met andere rechtsgebieden (privaatrecht en procesrecht) kunnen aanwijzen en bij probleemoplossing kunnen inzetten;
  • Zelfstandig verzekeringsrechtelijke casusposities vanuit verschillende posities kunnen oplossen.
Inhoud
Zowel particulieren als ondernemingen hebben regelmatig te maken met verzekeringen. Met een verzekering tracht men financiële risico's beheersbaar te maken. De verzekerde kan de risico's die hij loopt (bv aansprakelijkheid of brand) bij verwezenlijking afwentelen op de verzekeraar.
Ondernemingen worden geconfronteerd met veel risico's, maar hebben doorgaans niet de (extra) financiële middelen om de risico's en de schadelijke gevolgen zelf te dragen. Verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een brandverzekering, zijn daarom onmisbaar als bescherming tegen mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van de onderneming.
Gezien de belangrijke rol van verzekeringen in het maatschappelijk leven en het bedrijfsleven, heeft iedere jurist, en zeker een bedrijfsjurist, een goede kans dat hij met verzekeringsrechtelijke vraagstukken in aanraking komt. Dit geldt te meer nu bij aansprakelijkheidsclaims en de afhandeling daarvan dikwijls verzekeraars zijn betrokken en het verzekeringsrecht vaak invloed heeft op de oplossing van een geschil. Kennis van het verzekeringsrecht is daarom van belang, zeker voor studenten die in de verzekeringsbranche willen werken of bij advocatenkantoren die verzekeraars bijstaan.
Deze cursus vormt een inleiding in de algemene beginselen en principes van het verzekeringsrecht. Er wordt ingegaan op onderwerpen die bij alle verzekeringen spelen, zoals: verzwijging, de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst, het verzekerd belang, de structuur van verzekeringsovereenkomsten, de dekkingsomvang van een verzekering, interpretatie van de verzekeringsovereenkomst, de bereddingsplicht, eigen schuld, subrogatie, samenloop van verzekeringen, verplichtingen van de verzekerde (bij schade), en de duur en einde van de verzekering.
Hierbij wordt een nadruk gelegd op de praktische toepassing van (de principes van) het verzekeringsrecht, praktijkproblemen en de relatie met het aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Daarbij zullen ook (de dekking, de verzekeringsvoorwaarden en uitsluitingen bij) de verschillende bijzondere verzekeringspolissen die men in de praktijk veel tegen komt (onder meer WAM, AVB en CAR) worden doorgenomen.
Roosterinformatie
650029-M-6|Verzekeringsrecht
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1114-12-2018
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1218-01-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
Asser Serie 7-IX*, Laatste druk.
ISBN:9789013110333
Titel:Bijzondere overeenkomsten: Verzekering
Auteur:H. Wansink, M. van Tiggele-van der Velde, F. Salomons
Uitgever:Wolters-Kluwer
Literatuur
Reader Verzekeringsrecht via Blackboard.
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English