SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 500836-M-6
500836-M-6
Psychofarmacologie Medische Psychologie
Cursus informatie
Cursus500836-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Medical and Clinical Psychology; Medical and Clinical Psychology;
Is onderdeel van
M Medische Psychologie
Docenten
Docent
prof. dr. W.J. Kop
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.M.C. Mommersteeg
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 2
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 08-01-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
 • Studenten medische psychologie bekend en vertrouwd maken met farmacologie in het algemeen en psychofarmacologie in het bijzonder.
 • Inzicht verwerven in de effecten van psychofarmaca op de werking van het centrale zenuwstelsel en het gedrag van de mens.
 • Het langere termijn doel van deze kennis is enerzijds vergemakkelijken van communicatie met artsen en psychiaters, wetenschappers en patiënten.
 • Anderzijds is het doel het ontwikkelen van een kritische wetenschappelijke blik ten aanzien van de literatuur op dit gebied, en het gebruik van medicatie, de neveneffecten en de behandeling.
Aan het eind van de cursus verwachten we dat je de volgende kennis en vaardigheden hebt opgedaan:
 • De student kan de neurobiologische, fysiologische en psychologische processen die ten grondslag liggen aan de werking van (psycho)farmaca (o.a. antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen) omschrijven en uitleggen.
 • De student kan de neurobiologische en fysiologische aspecten van psychologische/psychiatrische aandoeningen (o.a. depressie, angst, psychose) in de context van de (psycho)farmacologie beschrijven.
 • De student kan omschrijven en uitleggen hoe (psycho)farmaca psychologische/neurobiologische symptomen/aandoeningen kunnen beïnvloeden en welke bijwerkingen daarmee samengaan.
 • De student kan een online naslagwerk (WIKI) creëren op basis van o.a. huidige inzichten, wetenschappelijk onderzoek en behandelmethodes (o.a. het Farmacotherapeutisch Kompas) welke nieuw inzicht geven in de relatie tussen een somatische aandoening en psychologisch functioneren, met bijbehorend medicatiegebruik.
 • De student kan een passend online naslagwerk (WIKI) creëren in samenwerking met een groep, waarbij peer review gegeven en verwerkt wordt.
 
Bijzonderheden
Deze cursus is een vast onderdeel van de master Medische Psychologie.
Voorlopige opzet [wijzigingen voorbehouden]:
HC1: Introductie farmacodynamiek
HC2: Farmacokinetiek
HC3: Depressie
HC4: Angst en anxiolytica
HC5: Schizofrenie en antipsychotica
HC6: Psychofarmaca in de praktijk
HC7: Pijn
HC8: Slaap en slaapmedicatie
HC9: Dementie, geriatrie en polyfarmacie
HC10: Verslaving en drugs
HC11: Sekse/gender en (psycho)farmacologie
HC12: Placebo
WC13: WIKI college
WIKI
Studenten van de master Medische Psychologie maken voor het vak psychofarmacologie een WIKI. De opdracht is om een site te maken waarbij informatie van een somatische aandoening en medicatiegebruik gecombineerd word met actuele kennis op het gebied van de psychologie en de interactie daartussen.
Het resultaat van de voorgaande jaren is hier te zien, waarbij meerdere somatische aandoeningen en interactie met psychologische klachten te zien zijn: psychopharmacologyuvt.pbworks.com/w/page/36551298/Welcome
Eindcijfer
Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de WIKI groepsopdracht (30%) en het schriftelijke eindtentamen (70%). Voor een uitgebreidere beschrijving, zie syllabus (Blackboard).
Vereiste voorkennis
Uitsluitend voor studenten die zijn toegelaten tot de master Medische Psychologie
Gewenste voorkennis
Cursus 400147: Biologische Psychologie, of vergelijkbaar
Inhoud
In totaal 13 hoorcolleges, waarbij eerst wordt ingegaan op basiskennis van de psychofarmacologie: farmacodynamiek en farmacokinetiek, en vervolgens worden de belangrijkste psychofarmaca behandeld.
Psychische klachten komen vaak voor als comorbiditeit bij somatische aandoeningen. De nadruk bij dit vak ligt op de basale werking van de farmacotherapie, en het gebruik van psychofarmaca voor depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, schizofrenie, dementie, pijn, middelen misbruik, met aandacht voor de praktijk, sekse/gender en placebo.
Deelnemers aan dit vak gaan zelf, in een groepje, aan de slag met het maken van een naslagwerk (online WIKI), en het peer-beoordelen daarvan rond een thema dat voor Medisch Psychologen in de praktijk relevant is.
Werkvorm
Hoorcolleges en in een werkgroep een online WIKI maken en deze beoordelen
Tentamenvorm
Een schriftelijk eindtentamen (70%) en de WIKI opdracht (30%).

Verplichte literatuur
 1. Stephen M Stahl, Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications, Cambridge University Press, 2013 (4th Edition), ISBN 978-1107686465. (4th Edition)
 2. Additional literature will be made available via Blackboard, or can be obtained as lecture notes.
Roosterinformatie
500836-M-6|Psychofarmacologie Medische Psychologie
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2111-06-2019
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2203-07-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
Schrijf je in op blackboard voor deze cursus. Zie syllabus op Blackboard voor meer informatie.
Literatuur
This remains the essential text for all students and professionals in mental health seeking to understand current therapeutics.
ISBN:9781107686465
Titel:Stahl's Essential Psychopharmacology, Neuroscientific Basis and Practical Applications 4th Edition
Auteur:Stephen M. Stahl, MD, PhD
Uitgever:CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Druk:4
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

Paper

SluitenHelpPrint
Switch to English