SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 500830-M-6
500830-M-6
Behandelingsmethoden en klinische vaardigheden
Cursus informatie
Cursus500830-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Medical and Clinical Psychology; Medical and Clinical Psychology;
Is onderdeel van
M Medische Psychologie
Docenten
Docent
S. Diesbergen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Hoedjes
Overige cursussen docent
Docent
P. Soons
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
SM 2
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 08-01-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen

Binnen het werkveld van de (medisch) psycholoog kan de student:

  1. Aan de hand van concreet casusmateriaal een aannemelijke probleemdefinitie en probleemsamenhang opstellen;
  2. Aan de hand van casusmateriaal een passend behandelplan formuleren, mede gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
  3. De verschillende stappen binnen een behandelmethode stapsgewijs uitwerken voor een bepaalde casus;
  4. Toepasbaarheid/Geschiktheid beoordelen van bepaalde interventies bij specifiek casusmateriaal;
  5. Effectieve communicatiemodellen weten uit te werken voor concrete casuïstiek.

Bijzonderheden

Voor alle werkcolleges en practica geldt een aanwezigheidsplicht. Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met de cursuscoördinator. Indien meer dan één werkcollege gemist wordt, zal in overleg met de betreffende (gast)-docent een vervangende opdracht worden gemaakt. Bij het missen van een practicum wordt altijd een vervangende opdracht gehanteerd.

Het eindcijfer voor de cursus is gebaseerd op het schriftelijke tentamen, maar wordt alleen geregistreerd als de individuele schriftelijke opdracht met een voldoende is afgesloten en de student actief heeft deelgenomen aan de practica. Alle onderdelen dienen binnen hetzelfde collegejaar te worden afgerond.

Vereiste voorkennis

Uitsluitend voor studenten die officieel zijn toegelaten tot de master Medische Psychologie
Inhoud
In de werkcolleges zal aandacht worden besteed aan verschillende methoden en programma's die door de (medisch) psycholoog worden toegepast binnen verschillende settings, zoals psycho-educatie, registratie, (cognitieve) gedragstherapie, eye movement desensitization and reprocessing, ontspanningsoefeningen en mindfulness. Daarnaast zal tijdens de practica stil worden gestaan bij ontspanning & mindfulness, oplossingsgerichte gespreksvoering en communicatievaardigheden.
Werkvorm
werkcolleges, practica, responsiecollege
Tentamenvorm
Schriftelijk (open vragen). Daarnaast dient een individuele schriftelijke opdracht (registratieopdracht en behandelplan) met een voldoende te worden afgesloten en wordt van studenten een actieve participatie tijdens de practica verwacht. 
Roosterinformatie
500830-M-6|Behandelingsmethoden en klinische vaard.
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2112-06-2019
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2204-07-2019
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Practicum

Schriftelijk

Paper

SluitenHelpPrint
Switch to English