SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 441071-B-6
441071-B-6
Advies, Interventie en Evaluatie
Cursus informatie
Cursus441071-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Organization Studies; Organisatiewetenschappen;
Is onderdeel van
B Organisatiewetenschappen
Contactpersoonprof. dr. J. Goedee
Docenten
Coordinator cursus
prof. dr. J. Goedee
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Goedee
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.S. Mannak
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M.M.W.E. Timans
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 4
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 18-03-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
 • De kernbegrippen (verplichte literatuur, colleges, game) definiëren en verbanden leggen tussen deze begrippen
 • Aan de hand van de begrippen verschillen en overeenkomsten van deze begrippen identificeren en beschrijven
 • Een onderzoeksvoorstel schrijven en uitvoeren
 • Aan de hand van de begrippen het verschil in theorie en praktijk aantonen en beschrijven
 • Op basis van de in het onderzoek verzamelde data (de game en de praktijkopdracht)  conclusies trekken uit deze patronen
 • Op basis van de in de praktijk en de game verzamelde gegevens een onderzoeks- en reflectieverslag schrijven
 • Op basis van de in de praktijk en de game verzamelde gegevens voorspellen en conclusies trekken
 • Concluderen wat de waarde is van de verzamelde data (praktijkopdracht en game) op basis van een kritische analyse 
Bijzonderheden
Het eindcijfer van de cursus is als volgt opgebouwd:
 • Groepsopdracht: 35%
 • Reflectieverslag serious game: 30%
 • Schriftelijk examen : 35% 
Examinering
De cijfers voor de groepsopdracht, werkcollegedeelname, gamedeelname en reflectie alsmede het schriftelijk examen zijn alleen geldig gedurende dit academische jaar. Studenten die het tentamen of hertentamen dit jaar niet halen, dienen zich volgend jaar opnieuw in te schrijven voor de cursus. Inschrijving voor het tentamen is verplicht. Voor alle onderdelen dient minimaal een 5,5 behaald te worden om met een voldoende voor de cursus te slagen. 
Inhoud
Binnen de cursus Advies, Interventie & Evaluatie richten wij ons op consultancy met als specialisatie ‘organisatieadvies’. Zowel grote als kleine, profit en non-profit organisaties staan onder druk om zich aan te passen aan een omgeving die steeds sneller verandert. Denk aan thema’s als ‘globalisering’, ‘time to market’, ‘lean’ werken, ‘compliance’, bezuinigingen op budgetten, ontslagen, reorganisaties, performance verbetering, et cetera. Medewerkers op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau ondervinden dagelijks de gevolgen van deze ontwikkelingen. Diegenen die daarvoor binnen organisaties strategisch verantwoordelijk zijn zullen de nodige maatregelen moeten treffen om de continuïteit van de betreffende organisaties te waarborgen. Hiervoor is het soms nodig om consultants ‘van buiten’ te betrekken vanwege hun specifieke kennis en/of nieuwe inzichten ten aanzien van de bovengenoemde thema’s. Met name als kennis en kunde nodig is met betrekking tot (keten)samenwerking en regie. Deze laatste thema's komen in de cursus ruimschoots aan de orde.
Werkvorm
Hoorcolleges, werkcolleges (game), groepsopdracht, practicum
Tentamenvorm
Schriftelijk tentamen (multiple-choice tentamen) (35%); groepsopdracht (35%); game en individueel reflectieverslag (30%)

Verplichte literatuur
 1. Buono: hoofdstukken: 1 t/m 9
 2. Goedee, J. en Entken, A., Samenwerken en Regisseren, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2019. ISBN 9789462369054.
 3. Mannak, R.S., Moors, H., & Raab, J. (2012). Zijn veiligheidshuizen effectief? Tijdschrift Voor Veiligheid, 11(4), 34-50.
 4. Meeus, M.T.H. (1994). Naar een interventietheorie. Tilburg University Press.
Roosterinformatie
441071-B-6|Advies, Interventie en Evaluatie
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenOTH_01BLOK 4113-06-2019
Schriftelijk / WrittenOTH_01BLOK 4205-07-2019
Verplicht materiaal
Literatuur
Goedee, J., A.T.A. Entken (2019). Samenwerken en Regisseren (Tweede en herziene druk). Den Haag. Boom Lemma uitgevers. ISBN: 9789462369054
ISBN:9789462369054
Titel:Samenwerken en Regisseren
Auteur:Goedee, J. en Entken, A.
Uitgever:Boom Lemma uitgevers
Druk:2
Artikelen
Mannak, R.S., Moors, H., & Raab, J. (2012). Zijn veiligheidshuizen effectief? Tijdschrift Voor Veiligheid, 11(4), 34-50.
Titel:Zijn veiligheidshuizen effectief?
Auteur:Mannak, R.S., Moors, H., & Raab, J.
Uitgever:Tijdschrift Voor Veiligheid
Artikelen
Meeus, M.T.H. (1994). Naar een interventietheorie. Tilburg University Press.
Titel:Naar een interventiemodel
Auteur:Meeus, M.T.H.
Uitgever:Tilburg University Press.
Artikelen
Buono: hoofdstukken: 1 t/m 9
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

SluitenHelpPrint
Switch to English