SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 441009-B-6
441009-B-6
Strategie en organisatie
Cursus informatie
Cursus441009-B-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Organization Studies; Organisatiewetenschappen;
Is onderdeel van
B Personeelwetenschappen
B Organisatiewetenschappen
Contactpersoondr. T.P.L. Buyl
Docenten
Coordinator cursus
dr. T.P.L. Buyl
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.P.L. Buyl
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Goedee
Overige cursussen docent
Docent
H. Verver, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Aanvangsblok
BLOK 3
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2019 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendvanaf 08-01-2019 t/m 31-07-2019
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus, kan de student:
  1. Het concept ‘strategie’ beschrijven en in verband brengen met ‘organisatie’;
  2. Toelichten hoe strategie tot stand komt op basis van interne en externe analyse;
  3. Een onderscheid maken tussen concurrentiestrategie en organisatiestrategie;
  4. Beschrijven en beredeneren hoe strategie veranderd en geïmplementeerd kan worden in organisaties;
  5. Strategie relateren aan organisatieconfiguraties en de bijhorende coördinatiemechanismen;
  6. De concepten uit de theorie herkennen in en toepassen op praktijksituaties;
  7. Verslag uitbrengen van een toepassing van de theoretische concepten uit de cursus op een praktijksituatie, op basis van analyse en interpretatie van interviews met managers en verzamelde informatie (in groep), zowel mondeling (in een presentatie) als schriftelijk (in een rapport).
Bijzonderheden
Deze cursus bouwt voort op de cursus Kernvragen Organisatiewetenschappen (441082) en bereidt voor op de cursus Strategic Decision Making (441058), waarin de concepten, paradigma's en theorieën in de besluitvormingscontext van organisaties geplaatst worden.
 
Tentaminering
Het eindcijfer voor deze cursus wordt gevormd door een schriftelijk tentamen (50%) en een groepsopdracht (rapport: 40%, presentatie: 10%). Voor elk onderdeel dient een minimale score van 5.5 behaald te worden om te slagen voor de cursus. Deelcijfers zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.
Inhoud
‘Strategie’ en ‘Organisatie’ zijn zowel in de wetenschap als in de praktijk actuele onderwerpen. In de wetenschap wordt onderzocht hoe strategieën ertoe kunnen leiden dat organisaties kunnen blijven voortbestaan. In de praktijk formuleren en implementeren managers strategieën om hun organisatie te leiden door turbulente tijden. De continuïteit, winstgevendheid en de toegevoegde waarde voor klanten, aandeelhouders en andere stakeholders van de organisatie staat hierbij voorop.
In deze cursus duiken we dieper in het concept ‘strategie’ vanuit een organisatie-perspectief. We bestuderen hoe strategie tot stand komt in organisaties op basis van externe en interne analyse, we bespreken hoe strategieën aangepast en geïmplementeerd worden, en we leggen de link naar de verschillende (dominante) organisatieconfiguraties, met bijhorende coördinatiemechanismen.
 
Werkvorm
Deze cursus bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. In de hoorcolleges komen de verschillende aspecten van strategie en organisatie aan bod vanuit een theoretische invalshoek. De werkcolleges hebben twee doelen: (1) de theoretische concepten uit de hoorcolleges toepassen op praktijkgerichte gevalstudies en (2) de studenten voorbereiden, coachen en feedback geven m.b.t. hun groepsopdracht.
De groepsopdracht bestaat uit een rapport en een presentatie waarin de studenten de concepten uit de cursus op een praktijkgeval toepassen - een zelf gekozen organisatie - in groepjes van 5-6 studenten. Het doel van de opdracht is om (1) de huidige strategie van de organisatie te beschrijven en (2) aanbevelingen te formuleren m.b.t. de toekomstige strategie. Hiertoe moeten de studenten de theoretische concepten en tools uit de hoorcolleges zo goed mogelijk toepassen op de gekozen strategie.
 
Tentamenvorm
Individueel schriftelijk tentamen (50%), groepsopdracht (rapport: 40%, presentatie: 10%)
 
Roosterinformatie
441009-B-6|Strategie en organisatie
Schriftelijke toetsgelegenheden
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijke toetsgelegenheden (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 3125-03-2019
Schriftelijk / WrittenEXAM_01BLOK 3218-06-2019
Verplicht materiaal
Artikelen
Mintzberg, H. 1980. Structure in 5’s: A synthesis of the research on organization design. Management Science, 26(3): 322-341.
Literatuur
Handboek. Er kan worden gekozen voor het E-book (ISBN 978-1-119-00127-0 ) of hardcopy;
ISBN:978-1-118-91470-0
Titel:Foundations of Strategy – 2nd Edition (Hardcopy)
Auteur:Grant, R.M., & Jordan, J.
Uitgever:Wiley
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Schriftelijk

Paper

Presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English