SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 600351-M-6
600351-M-6
Omgevingsrecht
Cursus informatie
Cursus600351-M-6
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorTilburg University; Tilburg Law School; TLS: Public Law, Jurisprud.Legal History; Publiek Recht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis;
Is onderdeel van
M Bestuurskunde
M Public Governance
M Rechtsgeleerdheid
Docenten-
Collegejaar2017
Aanvangsblok
C1
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze informatie is niet actueel. Raadpleeg de Catalogus 2018 of selecteer de cursus via de tab Inschrijven.
Cursusinschrijving geopendnog niet bekend
Cursusdoelen

Doel van de cursus is het bestuderen van de belangrijkste onderdelen van het omgevingsrecht en het lerren lezen en analyseren van een bestemmingsplanregeling. Voorts het verkrijgen van inzicht in de plan- en vergunningprocedures, inclusief de mogelijkheden voor de provinciale en nationale overheden om in te grijpen in de lokale omgevingsplanning. Voorts worden de financiele aspecten van de omgevingsplanning bestudeerd (planschade, grondexploitatie) en de mogelijkheden om via privaatrecht omgevingsbeleid te realiseren.

Inhoud

Omgevingsrecht bestaat uit een aantal hoofdgebieden: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterrecht en natuurbeschermingsrecht. In deze cursus gaat de aandacht in hoofdzaak uit naar het ruimtelijk bestuursrecht. Aan de hand van de verwachte Omgevingswet zullen ook de andere gebieden aan bod komen. Het ruimtelijk bestuursrecht gaat over de regulering van het grondgebruik door het bestemmen van de grond voor bepaalde doeleinden en de effectuering daarvan door regulering vam het bouwen en het ander gebruik van de grond. Ruimtelijke ordening voltrekt zich door gebruik te maken van een stelsel van visies en plannen, met het bestemmingsplan (omgevingsplan) als centraal en belangrijkste plan. Bij omgevingsrecht komen wetten als de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en Wet milieubeheer aan bod. Voorts speelt het grondbeleid, waaronder de Grondexploitatiewet, een belangrijke rol voor de overheid, met als tegenhanger de mogelijkheid van planschadevergoeding voor grondgebruikers. Ook omgevingsrechtelijke relevante Europeesrechtelijke jurisprudentie zal aan bod komen.

Werkvorm

hoor/werkcolleges

Tentamenvorm

3 opdrachten en schriftelijk tentamen

Verplichte literatuur
  1. Van Buuren, De Gier, Robbe en Nijmeijer, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Kluwer, 2015.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Toetsen
Overig_1

SluitenHelpPrint
Switch to English