CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 30K218-B-6
30K218-B-6
Introduction to Strategic Human Resources Management
Course info
Course module30K218-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TISEM Other;
Is part of
B Economics and Business Economics
Lecturer(s)
Lecturer
S.C. Kilroy
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. B. Kroon
Other course modules lecturer
Lecturer
N. Philip
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 07/01/2020 up to and including 21/08/2020
Aims
Na het afronden van de cursus zijn de volgende leerdoelen bereikt:
 
  1. Studenten kunnen aangeven wat ‘evidence based’ HR activiteiten zijn op het gebied van i. De ‘business case’ investeren in mensen (voor organisatieprestaties, innovaties en organisatieveranderingen), ii. De context van HRM (arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt, samenleving), en iii. Het werknemer perspectief (‘decent work’, motivatie). (KENNIS)
  2. Studenten kunnen enkele theorieën benoemen en binnen de basisdisciplines van Personeelwetenschappen (economie, sociologie en psychologie) uitleggen hoe deze relevant zijn voor het verklaren van HR activiteiten in organisaties. (KENNIS)
  3. Studenten kunnen afwegen welke informatie (evidence) betrouwbaar en valide is om te gebruiken in advies over personeelsvraagstukken in organisaties.
  4. Studenten kunnen een keuze maken welke ‘evidence based’ HR activiteiten managers kunnen helpen om het hoofd te bieden aan actuele uitdagingen in organisaties. (TOEPASSEN)
  5. Studenten kunnen een attitude interview houden om in organisaties informatie te verzamelen (local evidence) bij leidinggevenden en werknemers. (TOEPASSEN)
  6. Studenten kunnen uiteenzetten welke uitkomsten samenhangen met HR activiteiten vanuit het perspectief van de organisatie en vanuit het perspectief van medewerkers. (BEGRIP)
Bijzonderheden
De cursus omvat hoorcolleges, werkgroepen en groepswerk in eigen tijd. Tijdens de hoorcolleges wordt de literatuur toegelicht en geillustreerd met voorbeelden. Tijdens de werkgroepen staat het verwerken van de stof centraal aan de hand van opdrachten. Uiteindelijk leidt het werk tijdens de werkgroepen en het groepswerk tot een groepspaper die tijdens de laatste bijeenkomt wordt gepresenteerd aan een jury van praktijkmensen, studenten en docenten.
Actieve deelneme van de studenten is een voorwaarde voor het succesvol afronden van de cursus.
Content
In deze cursus wordt HRM besproken door vanuit de theorie te kijken naar de praktijk. Mens-gerelateerde vraagstukken in organisaties kunnen vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden, zoals economie, sociologie, jurische of psychologie. Managers of adviseurs die deze perspectieven kennen en weten hoe zij wetenschappelijke inzichten moeten vertalen naar de praktijk zijn in staat om effectieve HRM interventies te ontwikkelen. In de cursus wordt studenten de essentiële academische perspectieven over HRM en HRM-onderzoek bijgebracht. Dit draagt bij aan een beter begrip hoe onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan betere organisaties en gelukkigere werknemers. De cursus beoogt een training in 'Evidence based HRM' voor toekomstige managers en adviseurs te zijn. 
In de cursus worden de theoretische perspectieven geillustreerd aan hedendaagse vraagstukken van organisaties. Studenten leren niet één 'beste' oplossing, maar worden gestimuleerd om vragen uit de praktijk te koppelen aan bevindingen uit onderzoek om zo tot een goed onderbouwd advies te komen. De cursus is een inleiding op een academische benadering van HRM.  

Verplichte literatuur
De verplichte literatuur (reader) zal op Blackboard bekend gemaakt worden.
Contact person
dr. B. Kroon
Timetable information
Introduction to Strategic Human Resources Management
Required materials
Reader
Te bestellen bij Canon Copy shop (informatie volgt).
Recommended materials
-
Tests
Oral exam

Final grade

Paper

Presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal