CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: U40030-M-5
U40030-M-5
Liturgy and Homiletics
Course info
Course moduleU40030-M-5
Credits (ECTS)5
CategoryMA (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Catholic Theology; TST: Prac. Theology/Religious Studies; Practical Theology and Religious Studies;
Is part of
M Theology
Lecturer(s)
Lecturer
dr. S. Gärtner
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.H. Goyvaerts
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
JAAR
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 17/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
After completion of this course, you are able to:
- make a good sermon or reflection, using the nessary theoretical frames (homiletics);
- prepare, execute and evaluate a liturgical celebration, using the nessary theoretical frames (liturgics);
- critically and reflexivly comment on your own pastoral-liturgical activities and those of others, both orally and written and substantiate your opinions academically.
Content
This course runs parallel to the internship of the students. This means the classes stand in close relation to the sermons, reflections and liturigcal celebrations the students prepare, hold or participate in during their internships. A theoretical framework is given to connect the pastoral praxis to the academic reflection in class. 
In class-discussion, different aspects of the internship-expierenceses are discussed using specific literature on specific topics. Therefore, both reading, discussing and presenting by the students are crucial for this course.
Due to the context of the internship, this class is only availeble in Dutch, for more specifie information, please go to the Dutch version of this course.

Compulsary reading

Homiletics:
 • Andries Govaart, Het Woord laten spreken, Heeswijk: Uitgeverij Berne 2009.
 • Gijsbert Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Hermeneutische homiletiek, Kampen: Kok 1991, 209-2017; 222v.
 • Bert de Leede/Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum 2017, 141-157; 160-181.
 • Paul Oskamp/Rudolf Geel, Concreet en beeldend preken, Bussum: Uitgeverij Coutinho 1999, 99-119; 135-166 en 167-177.
Liturgics:
 • Olaf Liberius Lumma, Crashskurs Liturgie, Pustet: Regensburg 20153, 149-161.
 • G. Lukken, Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op plaats en gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur, Baarn: Gooi & Sticht 1999, 233-243.
 • Ambroos Verheul, Het Woord Gods vieren. Liturgisch-pastorale beschouwingen, (Cahiers voor levensverdieping), Altiora – KBS, Averbode – Den Bosch, 1993, 90-125.
 • Andreas Heinz, Overwegingen omtrent de kunst om de kerkelijke liturgie te vieren, in J. Lamberts, Ars celebrandi of de kunst van het waardig vieren van de liturige, (Niké-reeks 48), Acco, Leuven, 2003, 17-41.
Other literature 
 • Stefan Gärtner, Evangelium und Sprache als Thema der Pastoral, in: εύangel 1 (2010-2), 8-13. (Online: http://www.euangel.de/fileadmin/Downloads/Archiv/euangel_2-10.pdf)
 • Jos Moons, Aantrekkelijk en inspirerend preken, hoe doe je dat?, in: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio 41 (2016), 33-44.
 • Paus Franciscus, EVANGELII GAUDIUM. Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Rome 2013, 110-175.
 • Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum 2013.
 • Johan van Parys¸ What is the Smoke For? And Other Burning Questions About the Liturgy, Collegeville: Liturgical Press 2014.
 • Benjamin Gordon-Taylor & Juliette Day, The Study of Liturgy and Worship, Collegeville: Liturgical Press 2013.
 • Donghi Antonio, Words and gestures in the liturgy, Collegeville: Liturgical Press 2009.
 • A.Govaart en W.M.Speelman, Voorgaan met lijf en leden, Gooi en Sticht Kampen, 2006.
Contact person
dr. S.H. Goyvaerts
Timetable information
Liturgy and Homiletics
Required materials
To be announced
De verplichte literatuur wordt ter beschikking gesteld via Canvas. Literatuur aankopen hoeft niet.
Literature
Dit boek is verplicht voor het onderdeel Homiletiek. Exemplaren kunnen bij de docent (S. Gärtner) aangekocht worden tijdens het eerste college.
ISBN:9789070395353
Title:Het Woord laten spreken
Author:ANDRIES GOVAART
Publisher:Berne
Recommended materials
-
Tests
Paper

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal