CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: U40023-M-24
U40023-M-24
Thesis
Course info
Course moduleU40023-M-24
Credits (ECTS)24
CategoryMA (Master)
Course typeThesis
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Catholic Theology; TST: Prac. Theology/Religious Studies; Practical Theology and Religious Studies;
Is part of
M Theology
Lecturer(s)-
Academic year2020
Starting block
SM 1/  SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 17/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
 1. 1. Je bent in staat om een originele probleemstelling binnen een (of meer) van de disciplines van de theologie helder te formuleren, te verantwoorden en op een academisch niveau uit te werken, het onderwerp scherp af te bakenen, en de wetenschappelijke, maatschappelijke en kerkelijke relevantie aannemelijk te maken.
  2. Je bent in staat om de relevantie van primaire en secundaire literatuur in het kader van de probleemstelling te verantwoorden, en deze op een kritische wijze te verwerken.
  3. Je bent in staat om de methode van onderzoek te beschrijven en te verantwoorden in aansluiting op de probleemstelling, om deze vervolgens consequent toe te passen en te vertalen naar de onderzoeksopzet, en om op een adequate en correcte wijze gegevens te verzamelen.
  4. Je bent in staat de verzamelde gegevens (kwalitatief en/of kwantitatief) op een heldere wijze te ordenen, te analyseren en te interpreteren – aansluitend bij de probleemstelling van het onderzoek.
  5. Je bent in staat om de resultaten van het onderzoek uit te werken tot conclusies, aansluitend bij de gegevens èn bij de probleemstelling, en deze vervolgens terug te koppelen naar de theorie.
  6. Je bent in staat om een helder betoog met een logische en evenwichtige opbouw te schrijven.
  7. Je bent in staat om te rekening te houden met de vooraf gegeven formele eisen van een onderzoek/thesis.
  8. Je bent in staat om zelfstandig, efficiënt, met voldoende vaart en overzicht te werken aan het onderzoeks- en schrijfproces.
  9. Je bent in staat om samen te werken met je begeleider(s) en op een kritische wijze gebruik te maken van hun feedback.
Bijzonderheden
 1. Ten slotte, het is aan te bevelen om het schrijven niet uit te stellen totdat alle literatuur is gelezen en/of alle gegevens zijn verzameld
 2. Het schrijven van de masterthesis vormt niet zelden een bottle neck in de laatste fase van de masteropleiding. Het verdient aanbeveling om regelmatig afspraken te maken met de begeleider om structuur in het proces aan te brengen.
 3. Het is ook aan te bevelen contact op te nemen met de begeleider(s) of met de coördinator van de Master Theologie, zodra er zich haperingen in het onderzoeks- of schrijfproces voordoen.
Content
Type of instructions
totaal 24 ects
Contact person
dr. J.W.G. Korver
Timetable information
Thesis
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Written

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal