CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: U10038-B-6
U10038-B-6
Systematic Philosophy
Course info
Course moduleU10038-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Catholic Theology; TST: Systematic Theology/Philosophy; Systematic Theology and Philosophy;
Is part of
B Theology
PM Christianity and Society
Lecturer(s)
Lecturer
Dr H.M.R.A. Van Eyghen
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 11/01/2021 up to and including 20/08/2021
Aims
In deze cursus leer je aan de hand van een aantal filosofische basisteksten (vooral uit de hedendaagse filosofie) op systematische wijze nadenken over een aantal belangrijke filosofische problemen.  Sommige van de wijsgerige vragen, waarmee je in deze cursus kennismaakt (zoals de verhouding tussen geloof en rede, de menselijke ziel, de vrije wil, de zin van het leven en de objectiviteit van waarden) hangen nauw samen met gelijkaardige problemen uit de christelijke religie en theologie. In de colleges zal aan dat verband bijzondere aandacht gegeven worden. Ook is er een nauwe samenhang tussen allerlei algemeen menselijke en actuele maatschappelijke vragen en de grondige en systematische reflectie daarop in de filosofie, en ook die relatie komt aan de orde in dit college.

Nadat je deze cursus gevolgd hebt, kun je onderstaande vragen op een juiste manier beantwoorden:
 • Wat is een logisch correcte redenering en wat zijn niet-formele redeneerfouten (logica)?
 • Is geloof een irrationele overtuiging of zijn er ook redenen voor aan te geven (godsdienstfilosofie)?
 • Is 'objectieve' kennis mogelijk of zijn we steeds gebonden aan onze eigen denkkaders (kenleer)?
 • Hoe komt het dat er tegenwoordig zo veel onzin (‘bullshit’) geproduceerd wordt (kenleer/cultuurfilosofie)?
 • Is de mens alleen maar een lichamelijk wezen of zijn er redenen om te denken dat de mens ook een ziel heeft?
 • Bestaat er vrije wil en, zo ja, wat houdt die in (wijsgerige antropologie)?
 • Heeft het leven zin of is het veeleer absurd (metafysica)?
 • Wat is het belang van de dingen waarmee we begaan zijn?
 • Zijn bepaalde ‘waarden’ objectief of zijn zij alleen maar de uitdrukking van onze subjectieve verlangens en voorkeuren (metafysica/ethiek)?
Bijzonderheden
In deze cursus is extra aandacht voor het analyseren van de argumentatiewijze van een filosofische tekst, evenals voor het volgen en zelf opzetten van een wetenschappelijke argumentatie. Deze vaardigheden worden ingeoefend door het wekelijks (schriftelijk) beantwoorden van de studie- en reflectievragen bij alle teksten die in de colleges behandeld worden. Tijdens het college krijgen de studenten feedback op de antwoorden die zij hebben voorbereid.
 
Vereiste voorkennis
Cursus Geschiedenis van de Filosofie
Content

We beginnen met de vraag: wat is systematische filosofie, welke problemen komen erin aan bod en hoe verhouden deze zich tot geloof en theologie?
Daarna komen de volgende wijsgerige vragen aan bod:

 1. Wat is een logisch correcte redenering en wat zijn niet-formele redeneerfouten (logica)?
 2. Is geloof een irrationele overtuiging of zijn er ook redenen voor aan te geven (godsdienstfilosofie)?
 3. Is 'objectieve' kennis mogelijk of zijn we steeds gebonden aan onze eigen denkkaders (kenleer)?
 4. Hoe komt het dat er tegenwoordig zo veel onzin (‘bullshit’) geproduceerd wordt (kenleer/cultuurfilosofie)?
 5. Is de mens alleen maar een lichamelijk wezen of zijn er redenen om te denken dat de mens ook een ziel heeft?
 6. Bestaat er vrije wil en, zo ja, wat houdt die in (wijsgerige antropologie)?
 7. Heeft het leven zin of is het veeleer absurd (metafysica)?
 8. Wat is het belang van de dingen waarmee we begaan zijn?
 9. Zijn bepaalde ‘waarden’ objectief of zijn zij alleen maar de uitdrukking van onze subjectieve verlangens en voorkeuren (metafysica/ethiek)?
Werkvorm
Hoor- en werkcollege

Tentamenvorm
Schriftelijk tentamen

Verplichte literatuur (beschikbaar in pdf)
L.P. Pojman, L. Vaughn, Philosophy: The Quest for Truth, Oxford: Oxford University Press 2009 (ISBN: 978-0-19-531132-7)
Harry Frankfurt, On Bullshit
Harry Frankfurt, The importance of what we care about
Thomas Nagel, Value. In: Idem, A View From Nowhere.
Reader (met een aantal van de bovenstaande teksten in Nederlandse vertaling)

Contact person
drs. M.C. Snijder
Timetable information
Systematic Philosophy
Required materials
Literature
-
ISBN:978-0-19-975179-2
Title:Philosophy. The Quest for Truth
Author:L.P. Pojman, L. Vaughn
Publisher:Oxford: Oxford University Press, 2012
Literature
-
Title:On Bullshit
Author:Harry Frankfurt
Literature
-
Title:Value
Author:Thomas Nagel
Reader
Reader met Nederlandse vertalingen van een aantal van de teksten.
Articles
-
Title:The importance of what we care about
Author:Harry Frankfurt
Recommended materials
-
Tests
Multiple papers

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal