CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 700380-B-6
700380-B-6
Moral Psychology (Philosophical Anthropology and Psychology 3)
Course info
Course module700380-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionEnglish
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Philosophy;
Is part of
B Philosophy
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. M.M.S.K. Sie
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 20/01/2021 up to and including 20/08/2021
Aims
Course objectives; after conclusion of this course you will be able to:
1)    Provide an overview of some of the debates in the area of moral psychology (MPs) and the ways they interact and cohere with debates in moral philosophy (MPh)
2)    Describe some of the important topics discussed within the field of MPs and explain their relevance to important philosophical topics
3)    Compare the similarities and differences between how topics are discussed with MPs and MPh
4)    Apply the findings, experiments and arguments studied to other topics in MPh and philosophy more broadly
5)    Participate in discussions on the topics addressed during the course
6)    Explain the broader societal relevance of the topics discussed during the course
7)    Articulate one’s own position with respect to at least one the topics discussed during the course
8)    More specifically these objectives include your ability to:
a)     Describe and explain the central issues discussed in the obligatory literature
b)    Critically reflect on the central issues discussed in the obligatory literature and during the lectures
c)     Discuss several aspects of the topics discussed and evaluate them in relation to one another and their societal relevance
d)    Identify, articulate and evaluate arguments in the domain of MPs MPs in an academically responsible way.
 
Skills taught and/or practiced:
1)    analytic, critical reading skills
2)    careful reconstructive and creative skills
3)    cooperative skills among which evaluating and providing feedback to the work of co- student-colleagues
4)    presentation skills
5)    skills to discuss and lead discussions in an academically responsible way
 
Content
Zijn morele discussies fel omdat we de onderwerpen erg belangrijk vinden of gebruiken we moreel taalgebruik vooral om elkaar van onze goed intenties te overtuigen? Is “confabulatie” hetzelfde als dat wat filosofen ook wel “rationalisatie” hebben genoemd? Bestaan deugden in onze wereld of is dat een filosofisch verzinsel? Wat is de rol van emoties wanneer we elkaar moreel evalueren? Komen emoties onze morele praktijk ten goed of verstoren ze deze? Is de filosofische discussie over morele verantwoordelijkheid en vrije wil fundamenteel misleidend omdat het voorbijgaat aan haar essentiële functie? Wat heeft liefde te maken met moraal? Deze cursus biedt een overzicht van een deel van de discussies in de morele psychologie die het menselijk gedrag, de besluitvorming, evaluatie en oordeelsvermogen in het morele domein bestudeert. We lezen een aantal invloedrijke en belangrijke teksten over diverse onderwerpen. De cursus begint met het bespreken van een aantal uitdagingen van de morele psychologie aan het filosofische adres en sluit af met het bespreken van een aantal hedendaagse onderwerpen waar empirisch onderzoek aanleiding geeft tot filosofische reflectie.
 De bijeenkomsten van deze cursus, online of offline, zijn geen plek om informatie op te pikken, maar bijeenkomsten waarin je uitgenodigd wordt om je inzichten over de gelezen teksten of de besproken onderwerpen onder woorden te brengen en constructief, kritisch te reageren op elkaar. Dit betekent dat ervan je verwacht wordt de teksten goed te bestuderen voor de bijeenkomsten en aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten.
Verplichte en aanbevolen literatuur: Zullen ruim voor aanvang van de cursus gecommuniceerd worden via Canvas
 
Examen
Vanwege de noodzaak het onderwijs naar een online omgeving te verplaatsen wordt aan de details van de cursus en examinering nog gewerkt. Deze details worden zo spoedig mogelijk op Canvas gecommuniceerd. In de tussentijd: houd rekening met de noodzaak van het maken van tussentijdse opdrachten die mee zullen tellen voor het eindcijfer. Een deel van deze opdrachten zullen groepsopdrachten zijn.
Contact person
prof. dr. M.M.S.K. Sie
Timetable information
Moral Psychology (Philosophical Anthropology and Psychology 3)
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Assignments (40%)

Final Result

Paper (60%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal