CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 695237-B-8
695237-B-8
Bachelor Thesis Tax Law
Course info
Course module695237-B-8
Credits (ECTS)8
CategoryBA (Bachelor)
Course typeThesis
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg Law School; TLS: Public Law, Jurisprud.Legal History; Public Law, Jurisprudence and Legal History;
Is part of
B Tax Law
PM Tax Law
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Lecturer
mr.dr. S.M.H. Dusarduijn, RB
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. F.J. Elsweier
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.K. Gabriel-Breukers
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. R.A.J. van Gestel
Other course modules lecturer
Lecturer
prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
JAAR
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 24/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
  • Vanuit een breder onderzoeksonderwerp een specifiek daadwerkelijk onderzoekbaar onderzoeksthema kiezen aan de hand van het in groepsverband uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek.
  • Uitleggen aan welke criteria academisch/wetenschappelijk juridisch onderzoek (zoals een bachelorscriptie, masterthesis, tijdschriftartikel, proefschrift) moet voldoen.
  • Deze criteria toepassen bij het beoordelen van de kwaliteit van uw eigen onderzoek.
  • Deze criteria toepassen bij het beoordelen van de kwaliteit van (academisch) juridisch publicaties van anderen (tijdschriftartikelen, monografie├źn, handboeken, proefschriften, enzovoort) en aan dit oordeel consequenties verbinden voor de wijze waarop u dergelijke publicaties bij uw eigen onderzoek betrekt.
  • Uitleggen aan welke eisen een academisch juridische onderzoeksvraag moet voldoen en waarom, en al rekening houdend met die eisen, zelfstandig een academische onderzoeksvraag formuleren uit een breder door u bestudeert onderzoeksonderwerp.
  • Uitleggen wat wordt bedoeld met een theoretisch kader, analytisch kader en normatief kader, en een eigen theoretisch, analytisch en/of normatief kader ontwikkelen dat u kan helpen een door uzelf geformuleerde academisch-juridische onderzoeksvraag te beantwoorden.
  • Uitleggen welke verschillende methoden en technieken (zoals empirische methoden, juridisch-dogmatische methoden, rechtsvergelijkende methoden, en rechtshistorische methoden) over het algemeen gebruikt worden om academisch juridische onderzoeksvragen te beantwoorden en uit die methoden de meeste geschikte(n) te kiezen voor het beantwoorden van de door uzelf geformuleerde academisch-juridische onderzoeksvraag.
  • Uitleggen wat het verschil is tussen theoretische of wetenschappelijke relevantie en praktische of maatschappelijke relevantie en vaststellen wat de theoretische en praktische relevantie is van het beantwoorden van de door uzelf opgestelde academisch-juridische onderzoeksvraag.
Content
In deze cursus komt aan de orde aan welke spelregels (methodologische regels) juridische onderzoekers zijn gebonden en gaat u zelf aan de slag met het uitvoeren van juridisch onderzoek in het kader van de afsluiting van uw bachelor. Deze cursus geeft daarmee een nieuw perspectief en bevordert uw kritische blik. U start met een introductie in de methodologische regels van juridisch onderzoek. Daarna gaat u zelf aan de slag met het schrijven van een onderzoeksvoorstel en bachelorthesis. Deze producten tezamen vormen tevens het eindproduct waarop u aan het slot van deze cursus zult worden beoordeeld.
 
Werkvorm
Kennisclips
Inloopspreekuren
Individuele begeleidingsgesprekken
 
Tentamenvorm
Onderzoeksvoorstel en Bachelorthesis
 
Bijzonderheden
Op grond van artikel 14 lid 3 van de Onderwijs-en examenregeling bacheloropleidingen mag pas aan dit vak worden deelgenomen als op het moment dat het onderwijs in dit vak begint, ten minste 120 ects in de desbetreffende bacheloropleiding zijn behaald.
 
Contact person
dr. S.K. Gabriel-Breukers
Timetable information
Bachelor Thesis Tax Law
Required materials
-
Recommended materials
Manual
De leidraad voor het vak zal op Canvas geplaatst worden.
Literature
-
ISBN:9789462904668
Title:Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek
Author:G. van Dijck, M. Snel & T. van Golen
Publisher:Boom Juridisch
Edition:1
Tests
Research Proposal

Thesis

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal