CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 660459-B-4
660459-B-4
Law
Course info
Course module660459-B-4
Credits (ECTS)4
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg Law School; TLS: PLG; Public Law & Governance;
Is part of
PM Tax Law
PM International and European Law
PM Law
PM Business Law
PM Law and Technology
PM International Business Law
Convenant TLS
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. L.H.J. Adams
Other course modules lecturer
Lecturer
mr.dr. N.T. Arnoldussen
Other course modules lecturer
Lecturer
T.D. Geldof, LLM
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 24/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
Na afloop van de cursus Rechtswetenschap heeft de student aangetoond in staat te zijn om op academisch niveau:
uit te leggen dat er verschillende visies op het recht bestaan en aan te geven wat de consequenties zijn van deze visies voor de gelding van rechtsregels en voor de bij de oordeelsvorming te hanteren bronnen, interpretatiemethoden en argumenten;
de verschillende visies te betrekken in een eigen juridisch betoog en te herkennen in de argumentatie van anderen;
een analyse te maken van rechterlijke uitspraken, de rechtsvraag en de rechtsregel uit een uitspraak te herleiden en de rechtsregel toe te passen in een vergelijkbare juridische kwestie;
uitleg te geven over en om te gaan met de mogelijkheden en de grenzen van rechtsvinding en rechtsvorming;
Uitleg te geven over de rol van de rechter in verhouding tot de overige staatsmachten 
uitleg te geven over de bronnen van het recht en technieken van rechterlijke interpretatie en deze te hanteren in een juridische analyse;
een juridische casus op te lossen en met een aanvaardbare en geldige argumentatie een standpunt te onderbouwen;
 
Content
Het vak Rechtswetenschap wordt gedoceerd aan pre-master studenten in de eerste 6 tot 8 weken van het najaarsemester. In het vak staat juridisch denken en redeneren bij de rechtsvorming centraal, In dit vak leert men op abstract niveau over het recht na te denken en op een wetenschappelijke manier te benaderen in plaats van een toegepaste manier. Dit vak is verplicht voor alle premasterstudenten afkomstig van de richtingen HBO-FE en HBO-recht.

Rechtswetenschap wordt aangeboden in de vorm van 3 hoorcolleges (van twee uur) en 5 werkcolleges (van twee uur). Er ligt veel nadruk op de zelfwerkzaamheid van de student, al vanaf de voorbereiding op het eerste college. Studenten moeten daarom zorgen dat ze tijdig in het bezit zijn van de syllabus, zodat ze voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op het college. In aanvulling op de reader kan studiemateriaal op Canvas geplaatst of moet u literatuur die online beschikbaar is zelf opzoeken. De syllabus/reader is te bestellen in de canon shop. 
Contact person
mr.dr. N.T. Arnoldussen
Timetable information
Law
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1107-12-2020
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1212-01-2021
Required materials
Reader
Studenten dienen te beschikken over de reader met teksten die we gaan gebruiken tijdens de cursus.
Title:Rechtswetenschap Deel A.
Recommended materials
-
Tests
Written

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal