CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 620223-B-6
620223-B-6
Legal Protection against the Government
Course info
Course module620223-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg Law School; TLS: PLG; Public Law & Governance;
Is part of
B Public Governance
B Law: Track Dutch Law
B Law
B Law: Specialization Business Law
B Law: Track International and European Law
B Global Law
M Law
PM International and European Law
PM Public Governance
PM Law
PM Business Law
PM Law and Technology
PM International Business Law
Convenant TLS
Lecturer(s)
Lecturer
T.D. Geldof, LLM
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J. Goossens, LLM
Other course modules lecturer
Lecturer
prof.mr.dr. J.C.A. de Poorter
Other course modules lecturer
Lecturer
mr. G.J. Stoepker
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 21/01/2021 up to and including 20/08/2021
Aims
Aan het eind van deze cursus kan de student:
  • Het belang van de rechtsbescherming tegen de overheid en de rol van de rechter in de democratische rechtsstaat schetsen, analyseren en bekritiseren;
  • Het doel van het systeem van bestuursrechtelijke rechtsbescherming uitleggen en de belangrijkste ontwikkelingen binnen dit systeem duiden en concretiseren;
  • De invloed van het EU-recht en de Europese beginselen op het Nederlandse bestuursrecht duiden en analyseren;
  • De mate waarin verschillende soorten wet- en regelgeving door de overheid effectief kunnen worden ingezet om beleidsdoelen te behalen toelichten, analyseren en bekritiseren;
  • Het toepasselijke recht en de rechtsbeschermingsmogelijkheden met betrekking tot privaatrechtelijk overheidshandelen en onrechtmatig overheidshandelen schetsen, toepassen en in een constitutionele context plaatsen;
  • De belangrijkste knelpunten van en uitdagingen voor een effectieve rechtsbescherming bij algoritmische besluitvorming in het bestuursrecht duiden;
  • Een gefundeerde, kritische mening formuleren met betrekking tot de evolutie naar responsiviteit, maatwerk en burgerperspectief in het bestuursrecht.
 
Vereiste voorkennis
Inleiding constitutioneel recht; Inleiding bestuursrecht.
Content
This course builds on the knowledge that is touched upon in several courses from the first and second year of the programme dealing with constitutional and administrative law. The course paints a picture of legal protection against the government. Several elements traditionally placed in the area of constitutional law and several elements typified as part of administrative law, will be integrated. Good reasons exist to integrate those elements. The constitutional position of the judge, in his relation to administration and legislator, poses fundamental problems. The course will deal with 'government and compensation for damages' as well. Out of all competences of the judge, this one is not only the most interesting for daily practice, but this topic is indispensable when studying the relationship between the civil court and the administrative court as well.

Type of instructions
Lecture
Work group

Type of exams
Written Exam

 
Contact person
T.D. Geldof LLM
Timetable information
Legal Protection against the Government
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2125-05-2021
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2223-06-2021
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Required materials
Literature
-
ISBN:978-90-13-14400-0
Title:Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1
Author:Schlossels, R.I.N. & S.E. Zijlstra
Publisher:Deventer: Wolters Kluwer 2017
Reader
Zie voor meer informatie de Canvasomgeving van dit vak.
Title:Literatuur- en jurisprudentiereader RTO 2020 - 2021
Literature
-
Title:Actuele wettenbundel van Kluwer of SDU
Recommended materials
-
Tests
Written

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal