CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 500183-B-6
500183-B-6
Academic Skills
Course info
Course module500183-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Cognitive Neuropsychology; Cognitive Neuropsychology;
Is part of
B Psychology (Dutch)
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
E. Billen
Other course modules lecturer
Lecturer
G. van Bommel, MSc
Other course modules lecturer
Lecturer
J.A.Y. van Diesen
Other course modules lecturer
Lecturer
Dr C. van Doeselaar
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.N.C. Duijndam, PhD
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
JAAR
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 17/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims

Studenten kunnen na afronding van AcVa deel A:

 • Informatie op internet en verschillende digitale literatuurbestanden zoeken en beoordelen op hun betrouwbaarheid
 • Literatuur zoeken in elektronische bibliografische databases, verschillende vormen van wetenschappelijke literatuur herkennen
 • Een wetenschappelijk artikel kritisch evalueren op inhoudelijke hoofdlijnen
 • Correct verwijzen naar verschillende typen bronnen in de tekst en een literatuurlijst opstellen volgens de richtlijnen van de APA
 • De opbouw en structuur van een onderzoeksartikel ontleden
 • Een heldere samenvatting schrijven van een onderzoeksartikel
 • Een logische redenering opstellen en deze individueel presenteren

Studenten kunnen na afronding van AcVa deel B:

 • Zelfstandig een literatuuronderzoek opzetten en uitvoeren
 • Een specifieke wetenschappelijke psychologische vraagstelling formuleren
 • Gericht naar relevante wetenschappelijk literatuur zoeken met elektronische bibliografische databases
 • De gevonden wetenschappelijke literatuur kritisch evalueren
 • Zelfstandig een helder wetenschappelijk verantwoord literatuurverslag schrijven
 • Refereren, parafraseren en citeren volgens de referentiestijl van de APA
 • Ethisch verantwoord met bronnen omgaan
 • Een academische schrijfstijl (helder, beknopt, formeel en objectief) hanteren
 • Een heldere en goed gestructureerde inleiding, methodesectie, resultaten, discussie, conclusie en samenvatting schrijven
 • De opmaak van een manuscript verzorgen volgens de regels van de APA

Bijzonderheden

 • Alle studenten dienen zichzelf aan te melden ("enroll") via Blackboard (course ID: 500183-2016-2017) om alle cursusinformatie te kunnen ontvangen.

 

Beoordeling: 
De beoordeling bestaat uit zeven onderdelen:

 1. Verplichte aanwezigheid en actieve participatie tijdens de werkcolleges (voldaan/niet voldaan)
 2. Verplichte aanwezigheid en actieve participatie tijdens de computerpractica (voldaan/niet voldaan)
 3. Het op tijd inleveren van verplichte thuisopdrachten (voldaan/niet voldaan)
 4. Beoordeling van uw mondelinge voordrachten (voldoende/onvoldoende)
 5. Beoordeling van het portfolio (AcVa deel A). Deze bestaat uit de gemaakte thuisopdrachten (voldoende/onvoldoende).
 6. Beoordeling van de eindopdracht, het literatuurverslag, in de vorm van een eindcijfer (AcVa deel B). Dit eindcijfer wordt alleen gegeven als aan de bovenstaande vijf eisen is voldaan. Bij een onvoldoende voor het literatuurverslag volgt een individueel feedbackgesprek met de docent, waarna u de kans krijgt uw werk te verbeteren.
 7. Deelname aan psychologisch onderzoek is een vereiste om de 6 ECTS credits bijgeschreven te krijgen (zie onder PPU-eis)

N.B. Een reeds behaald voldoende eindcijfer voor AcVa blijft geldig; deze wordt meegenomen naar volgende collegejaren, onafhankelijk van het voldoen aan de PPU-eis. Alle behaalde proefpersoonuren blijven ook geldig in volgende jaren.

Proefpersoonuren (PPU):
Aan de cursus Academische Vaardigheden zit een prakticum proefpersoonuren gekoppeld. U dient 20 uur als proefpersoon aan psychologisch onderzoek van de opleiding Psychologie deel te nemen. Pas nadat u voldaan heeft aan deze PPU-eis zullen de 6 ECTS credits voor AcVa worden bijgeschreven door de CSA. Reeds behaalde uren worden automatisch meegenomen naar een volgend collegejaar, onafhankelijk van de uitslag van AcVa.

 Let op!

 • Pas nadat AcVa deel A met een voldoende wordt afgesloten, krijgt u groen licht om door te stromen naar AcVa deel B.
 • Wanneer u AcVa deel A wél met een voldoende afsluit maar AcVa deel B niet, dan blijft uw resultaat voor AcVa deel A geldig en kunt u het volgende collegejaar instromen bij AcVa deel B (in blok 3). 
Content

Type of instructions

Type of examsCompulsory Reading
 1. American Psychological Association, Publication manual of the American Psychological Association (6th edition).
 2. Syllabus met theoretische achtergrondinformatie (zie Blackboard).
 3. Opdrachtbeschrijvingen, artikelen, en overig cursusmateriaal via Blackboard.
 4. Cursushandleiding (zie Blackboard).
 5. Buis, J. W., Post, G., & Visser, V. R., Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies, Amsterdam University Press.
Contact person
dr. J.J. Stekelenburg
Timetable information
Academic Skills
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Academic Skills A

Academic Skills B

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal