CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 390952-B-6
390952-B-6
Introduction Tax Technology
Course info
Course module390952-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TiSEM: Tax Economics; Tax Economics;
Is part of
B Tax Law
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. A.H. Bomer
Other course modules lecturer
Lecturer
mr.drs. R. Hein
Other course modules lecturer
Lecturer
prof.mr.dr. M.B.A. van Hout
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. A.T.H. van der Linden
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 25/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
 • De student is op de hoogte van de wijze waarop technologie de relatie tussen belastingplichtigen en belastingdiensten kan veranderen.
 • De student is bekend met hoe technologie (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie) gebruikt kan worden om het belastingrecht te automatiseren.
 • De student kent diverse technologieën die gebruikt wordt voor interne beheersingsvraagstukken bij belastingplichtigen.
 • De student kent de risico’s en kansen die technologie biedt in de fiscale rechtspraktijk.
 • De student kent de regelgeving en relevante jurisprudentie die relevant is voor de technologische ontwikkelingen die de formeel rechtelijk relatie beheersen tussen belastingplichtige en belastingdienst. 
 • Het kunnen beschrijven en op de juiste wijze kunnen toepassen van nationale en internationale regelgeving en jurisprudentie.
 • Relevante bestaande en aanhangige regelgeving kunnen toetsen aan de hand van rechtsbeginselen.
 • Kan normen toepassen op een casus.
 • Kan een oordeel vormen over fiscaal technologische vraagstukken.
 • Kan uiteenlopende informatie rondom actuele maatschappelijke vraagstukken gestructureerd verwerken en beoordelen op de bruikbaarheid voor de aanpak van juridische en fiscale problemen.
 • Kan elementair wetenschappelijk onderzoek verrichten.
Content
De cursus Introductie Tax & Technology besteedt aandacht aan technologieën die in het belastingrecht een rol spelen. Het gaat dan niet om de vraag of belastingheffing aan de orde kan zijn, maar onder meer over hoe technologie ingezet kan worden voor compliance vraagstukken. Dit wordt dan met name behandeld vanuit het perspectief van toezichthouders (bijvoorbeeld het opsporen van fouten), maar ook vanuit het perspectief van belastingplichtigen (bijvoorbeeld het optimaliseren van tax processen).
 
Verder wordt gekeken naar de wijze waarop technologie een rol kan spelen bij het automatiseren van het belastingrecht. Gedacht kan dan worden aan voorspellende algoritmen ter ondersteuning van juridisch onderzoek, automatische besluitvorming en bij de totstandkoming van rechtspraak.
 
Aan de orde komen de nationale en unierechtelijke regelgeving die kaders stellen aan de inzet van technologie in de rechtspraktijk. Hierbij wordt nationaal gekeken naar de AWR, de AWB, de Algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur. Internationaal wordt gekeken naar het Handvest van de Grondrechten, de Unierechtelijke beginselen, de AVG en het EVRM. Nadrukkelijk wordt ingegaan op fricties (rechtstekorten) die kunnen ontstaan en de student zal worden uitgedaagd om een opinie te vormen over de risico’s en kansen die technologie biedt in de fiscale praktijk.


 
Contact person
drs. A.T.H. van der Linden
Timetable information
Introduction Tax Technology
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written exam (100%) / Written exam (100%)EXAM_01SM 1229-01-2021
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written exam (100%) / Written exam (100%)EXAM_01SM 1105-01-2021
Required materials
To be announced
Algemeen • Fiscale wettenbundel 2020 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens • Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie • Algemene Verordening Gegevensbescherming Specifiek • Vetzo, Gerards, Nehmelman, Algoritmes en grondrechten • Algemene Rekenkamer, Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst • Diverse artikelen, te benaderen via Kluwer Navigator
Recommended materials
-
Tests
Written exam (100%)

Final grade

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal