CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 324065-B-6
324065-B-6
Introduction to Bookkeeping
Course info
Course module324065-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TiSEM: Accountancy;
Is part of
B Business Economics
B Tax Economics
B Economics and Business Economics
Lecturer(s)
Lecturer
J.J.C.J. Albers, MSc
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. B.R.C.J. van den Brand
Other course modules lecturer
Lecturer
W.G.M. Maas, MSc
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 25/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
De cursus is erop gericht de student een zodanige kennis van jaarverslaggeving bij te brengen zodat de student de boekhouding als informatiebron (intern en extern) kent en kan benutten. 

De student kan de stappen van de boekhoudcyclus (accounting cycle)  omschrijven,  vormgeven en concretiseren voor een organisatie.
De student kan het belang van de permanence (accruals & deferrals) voor de informatievoorziening met behulp van de boekhouding aangeven en toepassen.
De student kan de basisoverzichten in de externe verslaggeving beschrijven, analyseren en opstellen.
De student kan de bedrijfseconomische en juridische grondslagen van de externe verslaggeving toepassen en kent de grondslagen.
De student kent de verschillende winst- en vermogensbepaling-stelsels en kan deze toepassen
De student kan een commerciële en een fiscale jaarrekening van een organisatie (rp) opstellen en de verschillen hiertussen benoemen.
De student kan permanente verschillen en tijdelijke verschillen (de balansbenadering of resultaatbenadering) in de commerciële jaarrekening verklaren, verwerken en journaliseren.
De student kent de verschillende financiële ratio's en kan op basis van deze ratio's een waardering (valuation) van een onderneming geven.
De studenten kan de verschillende organisatierelaties noemen en hierbij behorende waarderingsmethoden toepassen volgens de Nederlandse wet en Internationale Standaarden.
De student kan de techniek van de consolidatie toepassen op moeder/dochter relaties bij een meerderheidsbelang (integrale methode en proportionele methode)
De student kan ahv. een consolidatiestaat een consolidatie maken, eliminatieposten en correctieposten van drie organisaties waarbij alle mogelijke onderlinge relaties alsook intercompany profits geëlimineerd worden.

 
Content
Type of instructions
lectures and interactive lectures
Type of exams
final exam 100% 
Contact person
dr. B.R.C.J. van den Brand
Timetable information
Introduction to Bookkeeping
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Digital midterms (30%) / Digital midterms (30%)MIDTERM_01SM 1122-10-2020
Schriftelijk tentamen (70%) / Written exam (70%)EXAM_01SM 1115-12-2020
Schriftelijk tentamen (70%) / Written exam (70%)EXAM_01SM 1221-01-2021
Required materials
Literature
Textbook, Financial Reporting
Title:Jaarverslaggeving
Author:Peter Epe (Dr. Peter Epe RA)
Publisher:Noordhoff Uitgevers
Recommended materials
-
Tests
Written exam (70%)

Final grade

Digital midterms (30%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal