CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 324064-B-6
324064-B-6
Financial Accounting
Course info
Course module324064-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TiSEM: Accountancy;
Is part of
B Business Economics
B Tax Economics
B Economics and Business Economics
Lecturer(s)
Lecturer
dr. B.R.C.J. van den Brand
Other course modules lecturer
Lecturer
J.B. van der Geest
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. D.E.J. Leysen
Other course modules lecturer
Lecturer
W.G.M. Maas, MSc
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksCaution: this information is subject to change
Registration openfrom 25/08/2020 up to and including 20/08/2021
Aims
Deze cursus is een inleiding in de fundamenten van Externe Verslaggeving (Financial Reporting & Financial Accounting) en is gericht op het ontwikkelen van accountingvaardigheden. Globaal heeft de cursus volgende doelen.
1. Vaardigheid: De student kan op basis van kennis van basisbegrippen van Financial accounting:
 • een journaalpost maken
 • een grootboekrekening maken 
 • een voorafgaande journaalpost maken
 • een financieel feit rangschikken in een dagboek en de daarmee samenhangend subadministraties
 • een rekeningstelsel ontwerpen
 • een balans opstellen (balance sheet)
 • een winst- en verliesrekening opstellen (income statement / proift & loss account)
 • een  kasstroomoverzicht maken (statement of cash flows)
 • een mutatieoverzicht eigen vermogen opstellen (statement of equity)
 • een totaal overzicht opstellen (statement of comprehensive income)
 • een toelichting/mutatiestaat opstellen
 • een eenvoudige consolidatie maken
2. Inzicht/Vaardigheid: De student kan de toelichting op de jaarrekening (o.a. vlottende activa, eigen vermogen, beleggingen, debiteuren, crediteuren, voorraden en vaste activa) lezen, begrijpen en analyseren.
3. Vaardigheid: De goederen en geldstroom beschrijven van verschillende organisatievormen.
4. Inzicht/Vaardigheid: De student kan een goede administratieve organisatie beschrijven
5. Vaardigheid: De student kan op basis van de basisbegrippen in leerdoel 1 een financiële analyse uitvoeren op een jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming.
6. Kennis/Inzicht: De student heeft kennis van de basisbegrippen van financiële analyse en kan deze toepassen op de genoemde accountingvaardigheden in doel 1.
7. kennis/Inzicht: De student kan Titel 9, Boek 2 BW en IFRS op een basisniveau toepassen op de jaarrekening.

Tevens wordt behandeld hoe men een jaarrekening kan gebruiken en waardevolle gegevens uit de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht kan verkrijgen voor de analyse van de financiële positie en het resultaat van bedrijven.
 
Bijzonderheden
De cursus wordt gekenmerkt door blended learning. Naast hoorcolleges, werkcolleges wordt het zogenaamde i -STAR-learningmodel toegepast.
i interactieve web-lectures (blokjes hoorcolleges)
S Snippets practice (blokjes met opgaven, mini-cases etc.)
T Try -bonus-Toets/Test (digitale toetsen enkele met feedback)
A Ask questions (digitaal spreekuur (live gestreamd) met chat-functie)
R Results (live gestreamde tentamenbespreking met chat, poll en twitter)
Content
De basisconcepten van financial accounting worden behandeld. Opbouw, inhoud en nut van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht, overzicht van het eigen vermogen en totaaloverzicht en toelichting) worden systematisch behandeld.
Veranderingen in de jaarrekening door bedrijfseconomische transacties worden op een elementair niveau besproken en geanalyseerd.
De effecten van 'accounting method choices' op vermogen en resultaat worden geanalyseerd. Maatschappelijk wetenschappelijk onderzoek (Understanding Society) zoals beleggingen bij goede doelen en csr reporting worden in de cursus geïntegreerd. De cursus wordt gegeven vanuit een gebruikersperspectief.
Werkvorm
2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege + 1 uur college voor studenten zonder M&O (NO M&O) + iSTAR
Tentamenvorm
schriftelijk examen (70%) + tussentoets (30%) + bonus (5%), maximaal cijfer 10!
Contact person
dr. B.R.C.J. van den Brand
Timetable information
Financial Accounting
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Digital Midterms (30%) / Digital Midterms (30%)MIDTERM_01SM 1120-10-2020
Exam (70%) / Exam (70%)EXAM_01SM 1118-12-2020
Exam (70%) / Exam (70%)EXAM_01SM 1226-01-2021
Required materials
Literature
Financial Accounting, The international Student Edition, Libby, Libby Hodge, 10th edition, 9781260565430, Published January 4, 2019
ISBN:9781260565430
Title:Financial Accounting
Author:Libby, Libby, Short
Publisher:McGrawHill Education
Edition:10
Recommended materials
-
Tests
Exam (70%)

Digital Midterms (30%)

Final grade

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal