CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 300012-B-6
300012-B-6
Research in Business Administration
Course info
Course module300012-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TiSEM: Marketing; TiSEM: Marketing;
Is part of
B Business Economics
M Strategic Management
M Information Management
M Marketing Management
PM Strategic Management HBO
PM Marketing Management HBO
PM Supply Chain Management HBO
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Lecturer
dr. A.M.M. Bosmans
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. I. Geyskens
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. J.F. Klein
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. G. Knox
Other course modules lecturer
Lecturer
T.J.C. de Kort, MSc
Other course modules lecturer
Academic year2020
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 19/01/2021 up to and including 20/08/2021
Aims
Managers lopen elke dag tegen bedrijfsproblemen aan. Om de juiste beslissingen te maken, moeten ze deze problemen grondig onderzoeken. Bijvoorbeeld, een bankier kan zich afvragen waarom een bepaalde financiële investering niet rendeert. Een management accountant kan zich afvragen waarom de grootste klanten van de firma elk jaar minder winstgevend worden. Een distributiekanaal manager kan zich afvragen waarom thuisbezorging wel een succes is in de thuismarkt maar niet in naburige landen. Een HR-manager kan zich afvragen waarom werknemers ontevreden zijn met het evaluatiesysteem van de onderneming. Problemen van een gemiddelde moeilijkheidsgraad kunnen door de manager zelf worden onderzocht. Voor de meer complexe bedrijfsproblemen, zal een manager een “expert” onderzoeker inschakelen (bv. een consultant) om het probleem te bestuderen en oplossingen voor te stellen.
 
Los van het feit of je zelf het onderzoek zal uitvoeren dan wel beroep zal doen op een derde partij om het onderzoek voor jou te doen, is het belangrijk dat je een goed begrip van de basisprincipes van bedrijfsonderzoek hebt. Er is geen twijfel over mogelijk dat managers met kennis van bedrijfsonderzoek een substantiële voorsprong hebben ten opzichte van managers die hiervan weinig tot niets weten. Daarom is het doel van deze cursus je vertrouwd te maken met de basisprincipes van het onderzoeken van een bedrijfsprobleem.
Content
In deze cursus brengen we je (1) de kennis en (2) de vaardigheden bij om een bedrijfsonderzoek uit te voeren en te begrijpen. In termen van kennis, zullen we in de eerste fase van deze cursus (Blok 1: “Het onderzoeksproces”) de “roadmap” van een onderzoeksproces – zoals geïntroduceerd in de cursus Inleiding Onderzoeksmethoden – kort opfrissen, en vervolgens uitbouwen. In de tweede fase van deze cursus (Blok 2: “Onderzoeksstrategieën”) introduceren we een breed spectrum aan data-verzamelingsstrategieën – variërend van survey onderzoek over experimenteel onderzoek tot archival onderzoek – die elk hun eigen voor- en nadelen met zich meebrengen.


Je onderzoeksvaardigheden zal je op drie manieren ontwikkelen.
  • Ten eerste ga je actief aan de slag in tutorials, waarin je bestaande onderzoeksvoorstellen zal ontleden, bekritiseren en aanvullen.
  • Voortbordurend op de tutorials, zal je je onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen in een groepsopdracht. In deze opdracht zal je je kennis en vaardigheden over het onderzoeksproces (Blok 1) en de verschillende onderzoeksstrategieën (Blok 2) integreren door het schrijven van een onderzoeksvoorstel. De groepsopdracht wordt grotendeels onafhankelijk uitgevoerd. We bieden je de mogelijkheid om regelmatig na te gaan of je op de goede weg bent, tijdens drie persoonlijke consultatiemomenten met je supervisor.
  • Tot slot zal je je onderzoeksvaardigheden verder oefenen in een aantal web assignments, die je individueel maakt in Canvas.
Contact person
prof. dr. I. Geyskens
Timetable information
Research in Business Administration
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2104-06-2021
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 2205-07-2021
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Required materials
Articles
De artikelen kunnen worden gedownload via de bibliotheek van de universiteit door op de hyperlinks in de Course Manual te klikken. Vergeet niet om eerst een VPN-connectie te maken wanneer je deze artikelen van thuis uit tracht te openen.
Handouts
De sheets van de hoorcolleges en de werkcolleges worden op Canvas gezet..
Footage
De web clips worden op Canvas gezet
Recommended materials
-
Tests
3 Web assignments

Written

Research proposal

Final grade

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal