CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: U10030-B-6
U10030-B-6
Bible and Exegesis
Course info
Course moduleU10030-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Catholic Theology; TST: Biblical Sciences/Church History; Biblical Science and Church History;
Is part of
B Theology
M Theology
PM Theology
PM Christianity and Society
PM Academic Teacher in Religion and Philosophy of Life
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. B.J. Koet
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. L. Mock
Other course modules lecturer
Coordinator course
prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 01/08/2019 up to and including 24/01/2020
Aims

De belangrijkste cursusdoelen zijn de navolgende.

De student is in staat:

  • om Bijbelinhouden te koppelen aan Bijbelboeken (de student beschikt dus over globale kennis van de inhoud van de Bijbel)
  • de opbouw van de Bijbel (canon) vanuit zowel joodse als christelijke tradities te beschrijven
  • topografisch, klimatologische en historische achtergronden van de Bijbel te duiden
  • zelfstandig eerste stappen te zetten in analyseren van een Bijbeltekst, hetzij uit Oude Testament hetzij uit Nieuwe Testament
Content
De cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat basiskennis van algemene aard. Je leert over de Bijbelcanon, over de topografie van het Bijbelse land en over de Umwelt. Je verwerft je een historisch overzicht van het Bijbelse tijdvak, ca. 2000 bce tot 150 ce.
Het tweede deel van de cursus (bijeenkomst 5-14) behandelt zaken die specifiek zijn voor de drie onderdelen Oude Testament, Nieuwe Testament en Judaïca. Daarbij staat het lezen van teksten centraal. In het kader van de oudtestamentische exegese leer je leestechnieken als syntactische structuur en semantische lijnen. Bij de nieuwtestamentische exegese leer je over doorwerking van oudtestamentische teksten in de tijd van het Nieuwe Testament. Je maakt kennis met de werkinstrumenten synopsis en concordantie. Bij Judaïca lees je verschillende midrasjiem en maak je kennis met de doorwerking van Schriftteksten in de joodse literatuur.

Verplichte literatuur:
  1. algemeen:
De student is in het bezit van ten minste één Bijbeluitgave, die hij/zij meeneemt naar alle colleges aan de Tilburg School of Catholic Theology.
Aanbevolen wordt in het bijzonder een van de volgende Bijbeluitgaven:
Bijbel met deuterocanonieke boeken: Vertaling 1951: In opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies (Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, 1995, ISBN 90-6126-652-1).
Willibrordvertaling (geheel herziene editie; ’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, 2012, ISBN 90-6173-165-8).
Uiteraard zijn er nog vele andere Bijbelvertalingen in het Nederlands. De belangrijkste en invloedrijkste daarvan is de zogenaamde Statenvertaling:
Biblia. Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu eerst, Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijcke overgeset, Leyden 1637.
    [De Statenvertaling is er in veel uitgaven; de uitvoerigste is een driedelige uitgave met de oorspronkelijke voetnoten en tekstverwijzingen door uitgeverij Den Hartog in Houten]
  1. Oude Testament:
*  E. Zenger (Ed.), Einleitung in das Alte Testament (Kohlhammer Studienbücher Theologie 1,1; Stuttgart: Kohlhammer, 20169 [19951]), hoofdstuk A I + A II + A III + B I + B III + C I + C II + D I + E I + F I + F II = 11-53.60-86.124-135.229-232.407-416.513-552.
  1. Nieuwe Testament:
•  W. Weren, Windows on Jesus: Methods in Gospel Exegesis (London: SCM, 1999).
•  P. Tomson, If This Be from Heaven: Jesus and the New Testament Authors in Their Relationship to Judaism (London: Bloomsbury, 1991).
  1. Judaïca:
•  S. Safrai, “Oral Tora”, in: S. Safrai, Literature of the Sages (Compendia rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 2/3; Assen: Van Gorcum, 1987), 35-120.
Alle literatuur is beschikbaar via de bibliotheek.
Verder wordt studiemateriaal beschikbaar gesteld op Canvas.
 
Contact person
prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen
Timetable information
Bible and Exegesis
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Midterm (50%) / Midterm (50%)MIDTERM_01SM 1113-01-2020
Required materials
Literature
De verplichte literatuur staat onder 'inhoud'.
Recommended materials
-
Tests
Essay (50%)

Final Result

Midterm (50%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal