CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 995013-M-6
995013-M-6
Didactics of Dutch
Course info
Course module995013-M-6
Credits (ECTS)6
CategoryMA (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; Universitaire Lerarenopleiding;
Is part of
M Academic Teacher in Dutch Language and Literature
M Language and Culture Education
Contact persondr. P.A. Bax
Lecturer(s)
Coordinator course
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. J.M. van der Loo
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 20/08/2019 up to and including 24/01/2020
Aims
Aan het einde van de collegereeks kan de student:
 • verschillende onderwijs- en leertheorieën onderscheiden en kan hij die binnen het schoolvak hanteren en evalueren;
 • de verschillende leerinhouden van het schoolvak Nederlands weergeven, uitleggen en verduidelijken
 • het belang van die leerinhoud voor het toekomstige beroep of de toekomstige studie en het dagelijkse leven van de leerlingen aangeven
 • de historische en internationale ontwikkelingen in de didactiek van het schoolvak Nederlands uitleggen en verklaren
 • binnen het schoolvak leerinhouden kiezen die voor leerlingen betekenisvol en relevant zijn en die passen in de logica van de vakopbouw, en die leeractiviteiten samen met leerlingen uitvoeren
 • onderwijsarrangementen voor zelfstandig leren, teamleren en onderzoeken onderscheiden en gebruiken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
 • de effecten van de leeractiviteiten evalueren en becommentariëren en deze zo nodig bijstellen, voor de hele groep maar ook voor individuele leerlingen
 • de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhoud van het schoolvak aangeven, en de betreffende wetenschappelijke disciplines en de methoden van kennisontwikkeling en kennistoepassing daarbinnen
 • op onderzoeksmatige wijze onderwijs, (vak)didactieken en didactische leermiddelen ontwerpen en evalueren.
  Bijzonderheden
  • De cursus wordt afgesloten met twee tentamens over de theorie.
   Daarnaast maak je in het tweede deel van de cursus een praktijkopdracht.
   De tentamens tellen beide mee voor 25%, de opdracht 50%. Voor alle onderdelen dien je een voldoende te halen om voor het vak te slagen.

   Vakdidactiek Nederlands en Algemene Didactiek moeten beide gelijktijdig gevolgd worden.
Content
Het eerste college besteedt aandacht aan oriëntatie op het schoolvak Nederlands; daarna staan de bijeenkomsten elke week in het teken van een bepaald inhoudelijk relevant thema uit de onderwijspraktijk. Denk hierbij aan thema's als: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, fictie- en literatuuronderwijs. Steeds bespreken we vakdidactische theorievorming over deze onderdelen van het vak en bespreken we concrete casussen uit de schoolpraktijk (al dan niet ingebracht door de studenten zelf).

Deze cursus sluit nauw aan bij de cursus 'Algemene Didactiek'. Beide cursussen vinden plaats op de 'instituutsdagen' van de Universitaire Lerarenopleiding. Daarnaast sluit de cursus aan bij de onderdelen 'Didactiek Integratie' en 'Stages ULT'
 
Werkvorm
Interactief werkcollege
Tentamenvorm
schriftelijk tentamen, schriftelijke opdrachten

Verplichte literatuur
 1. 1.Bonset, H., Boer, M. de, Ekens, T., Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek., Coutinho, 2010..
 2. 2.Boer, M. de (et al), Nederlands in de Tweede Fase. Een praktische didactiek., Coutinho, 2002..
 3. syllabus met relevante vakdidactische artikelen.

LET OP: 

De cursus begint tijdens de 'intensieve start' van de ULT Tilburg op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus. Heb je daarover nog
geen informatie ontvangen, stuur dan een bericht naar een van de docenten van de cursus.
Timetable information
Didactics of Dutch
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Final Result

Paper

Take Home Exam_01

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal