CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 995013-B-6V
995013-B-6V
Didactics of Dutch
Course info
Course module995013-B-6V
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Culture Studies; Culture Studies;
Is part of-
Lecturer(s)
Lecturer
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. J.M. van der Loo
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
X
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration opennot known yet
Aims
Aan het einde van de collegereeks kan de student:
 • verschillende onderwijs- en leertheorieĆ«n onderscheiden en kan hij die binnen het schoolvak hanteren en evalueren;
 • de verschillende leerinhouden van het schoolvak Nederlands weergeven, uitleggen en verduidelijken
 • het belang van die leerinhoud voor het toekomstige beroep of de toekomstige studie en het dagelijkse leven van de leerlingen aangeven
 • de historische en internationale ontwikkelingen in de didactiek van het schoolvak Nederlands uitleggen en verklaren
 • binnen het schoolvak leerinhouden kiezen die voor leerlingen betekenisvol en relevant zijn en die passen in de logica van de vakopbouw, en die leeractiviteiten samen met leerlingen uitvoeren
 • onderwijsarrangementen voor zelfstandig leren, teamleren en onderzoeken onderscheiden en gebruiken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
 • de effecten van de leeractiviteiten evalueren en becommentariĆ«ren en deze zo nodig bijstellen, voor de hele groep maar ook voor individuele leerlingen
 • de wetenschappelijke achtergronden van de leerinhoud van het schoolvak aangeven, en de betreffende wetenschappelijke disciplines en de methoden van kennisontwikkeling en kennistoepassing daarbinnen
 • op onderzoeksmatige wijze onderwijs, (vak)didactieken en didactische leermiddelen ontwerpen en evalueren.
  Bijzonderheden
  • De cursus wordt afgesloten met twee tentamens over de theorie.
   Daarnaast maak je in het tweede deel van de cursus een praktijkopdracht.
   De tentamens tellen beide mee voor 25%, de opdracht 50%. Voor alle onderdelen dien je een voldoende te halen om voor het vak te slagen.

   Vakdidactiek Nederlands en Algemene Didactiek moeten beide gelijktijdig gevolgd worden.
Content
Type of instructions
Type of exams


Compulsory Reading
 1. 1.Bonset, H., Boer, M. de, Ekens, T., Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek., Coutinho, 2010..
 2. 2.Boer, M. de (et al), Nederlands in de Tweede Fase. Een praktische didactiek., Coutinho, 2002..
 3. syllabus met relevante vakdidactische artikelen.
Contact person
dr. P.A. Bax
Timetable information
Didactics of Dutch
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Take home exam (50%)

Paper (50%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal