CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 995012-M-6
995012-M-6
General Didactics / Teaching Methodology
Course info
Course module995012-M-6
Credits (ECTS)6
CategoryMA (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; Universitaire Lerarenopleiding;
Is part of
M Academic Teacher in Dutch Language and Literature
M Academic Teacher in Philosophy
M Academic Teacher in Economics
M Academic Teacher in Social Studies
M Academic Teacher in Management and Organization
M Language and Culture Education
Educatieve minor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschapp
Lecturer(s)
Lecturer
dr. M.A.A. van Amelsvoort
Other course modules lecturer
Coordinator course
dr. M.A.A. van Amelsvoort
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 20/08/2019 up to and including 24/01/2020
Aims
De cursus Algemene Didactiek heeft als doel om competente en startbekwame docenten op te leiden op academisch niveau. Richtinggevend zijn daarbij de drie bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (zie www.rijksoverheid.nl): een docent moet (1) vakinhoudelijk, (2) (vak)didactisch, en (3) pedagogisch bekwaam zijn. Bij Algemene Didactiek houden we ons bezig met de laatste twee bekwaamheidseisen. Je krijgt zowel praktische handvatten als theoretische achtergronden aangereikt, die bijdragen aan de bekwaamheidseisen.

Aan het einde van de collegereeks kan de student:
 • het Model Didactische Analyse van Van Gelder uittekenen en toepassen op een eigen les of lessenreeks.
 • theorieën met betrekking tot klimaat in de klas (met name motivatietheorieën, groepsdynamica en Roos van Leary) beschrijven en toepassen in de klas.
 • de vier belangrijkste stromingen in de leerpsychologie (behaviorisme, handelingspsychologie, cognitivisme en constructivisme) beschrijven en op basis daarvan een bepaalde didactische handeling plaatsen bij één van de stromingen.
 • beschrijven hoe adolescenten leren en in frequent voorkomende lessituaties werkvormen aanreiken die de leerlingen leren leren.
 • beschrijven hoe adolescenten zich ontwikkelen en een aanpak of benadering hiervoor in de klas ontwikkelen.
 • door middel van observatie, ontwerp en reflectie zijn/ haar eigen lessen analyseren op de theorieën en concepten hierboven genoemd, en deze verbeteren.
 • op basis van literatuur en kritische reflectie een oordeel geven over didactische werkvormen, differentiatie in de klas, toetsing en onderwijsvernieuwing.
 • de kwaliteit en validiteit van onderwijsonderzoek kritisch evalueren.
 • een wetenschappelijk gefundeerd idee op een academische en overtuigende manier presenteren en verdedigen.

Bijzonderheden
 
Vakdidactiek en Algemene Didactiek dienen gelijktijdig gevolgd te worden.
Algemene Didactiek is ook toegankelijk voor bachelorstudenten ACW en CIW die de educatieve minor niet volgen, onder de voorwaarde dat dan zowel Algemene Didactiek als Vakdidactiek Nederlands gevolgd worden.
Content
In de eerste week worden in drie aaneengesloten dagen in vogelvlucht een aantal belangrijke aspecten van het leraarschap onder de loep genomen, waaronder algemeen didactische onderwerpen als de middelbare scholier, klassenmanagement, en onderwijsmythes. Elk college daarna staat in het teken van een bepaald inhoudelijk relevant thema uit de onderwijspraktijk. Daarbij komen aan de orde de bijbehorende algemeen didactische of pedagogische theorie en de eventuele toepassing daarvan. Denk hierbij aan het Model Didactische Analyse van Van Gelder; theorieën met betrekking tot klimaat in de klas (met name motivatietheorieën, groepsdynamica en Roos van Leary); stromingen in de leerpsychologie (behaviorisme, constructivisme en cognitivisme), en aan thema's als: communicatie in de klas, werkvormen, lesvoorbereiding, en toetsing. 
Ieder college heeft een theoretische en een praktische component. Werkvormen in de colleges kunnen variëren van Directe Instructie tot samenwerkend leren of 'flip the classroom'. 

Verplichte literatuur
In het college wordt gebruik gemaakt van een aantal (wetenschappelijke) artikelen, die via de universiteitsbibliotheek te verkrijgen zijn.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:
 1. Ebbens, S. & Ettekoven, S., Effectief leren basisboek. Noordhoff Uitgevers, 2015 (4e editie), ISBN 9789001815448..
 2. Teitler, P., Lessen in Orde, Uitgeverij Coutinho (3e druk). ISBN 9789046905531
Contact person
dr. M.A.A. van Amelsvoort
Timetable information
General Didactics / Teaching Methodology
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Openboektentamen (65%) / written exam with books (65%)EXAM_01SM 1111-12-2019
Openboektentamen (65%) / written exam with books (65%)EXAM_01SM 1215-01-2020
Required materials
Literature
-
ISBN:9789001815448
Title:Effectief leren, basisboek
Author:Ebbens, S., & Ettekoven, S.
Publisher:Noordhoff
Edition:4
Literature
-
ISBN:9789001809249
Title:Van leertheorie naar onderwijspraktijk
Author:Van der Veen, T. & Van der Wal, J.
Publisher:Noordhoff
Edition:6
Literature
-
ISBN:9789046905531
Title:Lessen in Orde
Author:Teitler, P.
Publisher:Coutinho
Edition:3
Articles
Een lijst van artikelen die we gebruiken is te vinden op Canvas. Deze artikelen zijn via de bibliotheek (online) te verkrijgen.
Recommended materials
-
Tests
written exam with books (65%)

Final Result

Presentation (35%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal