CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 880570-M-6
880570-M-6
Literary history and education
Course info
Course module880570-M-6
Credits (ECTS)6
CategoryMA (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; Universitaire Lerarenopleiding;
Is part of
M Language and Culture Education
Contact persondr. P.A. Bax
Lecturer(s)
Lecturer
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Coordinator course
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
SM 2
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 15/01/2020 up to and including 21/08/2020
Aims

Studenten hebben kennis van en inzicht in de belangrijkste literatuurhistorische beschrijvingen van de Nederlandse literatuur (zowel wat de historische letterkunde als de moderne letterkunde betreft)

Studenten zijn in staat om de belangrijkste werken uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur zelfstandig te lezen, te analyseren, te interpreteren, te contextualiseren en te didactiseren.

Studenten hebben kennis van en inzicht in de theorievorming over het (al dan niet academisch) lezen, analyseren en interpreteren van literatuur

Studenten hebben kennis van en inzicht in de theorievorming over literatuur- en cultuurhistorisch onderzoek

Studenten hebben kennis van en inzicht in de theorievorming over literatuurdidactiek

Studenten kunnen, gegeven een onderzoeksvraag, een geschikte onderzoeksmethode en onderzoeksontwerp opzetten dat betrekking heeft op het (literair) analyseren, het (literatuur-historisch) contextualiseren en het motiverend en effectief didactiseren van een literair werk.

Studenten kunnen lesmateriaal ontwerpen dat optimaal aansluit bij de doelgroep.
 
Content
In deze cursus volgen studenten twee padden. Aan de ene kant verdiepen zij hun in de bacheloropleiding opgedane kennis van de literatuurgeschiedenis en de canon van de Nederlandse literatuur. Aan de andere kant verdiepen zij zich in theorievorming over literaire analyse, over literatuurgeschiedschrijving en over literatuurdidactiek. Deze twee leeractiviteiten worden in de loop van de cursus met elkaar in interactie gebracht: wat levert de theoretische reflectie (vanuit academisch maar zeker ook vanuit didactisch perspectief) op voor onze visie op de rol die literatuur(geschiedenis) zou kunnen / moeten spelen in het schoolvak Nederlands? De cursus wordt afgesloten met een mondeling tentamen dat betrekking heeft op de bestudeerde literaire werken en literatuur-historische handboeken én met een onderzoeksopdracht die betrekking heeft op zowel de academische theorievorming over literatuur(geschiedenis) als op de onderwijspraktijk.
 
Verplichte literatuur
- Als leidraad van de cursus nemen we de acht delen van de literatuurgeschiedenis die namens de Nederlandse Taalunie door Uitgeverij Bert Bakker zijn gepubliceerd. Uit elk van de delen zullen we stukken bestuderen.
- Daarnaast bestuderen we passages uit recente literatuurgeschiedenissen als Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993), Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996) en Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur (2013)
- We bestuderen passages uit verschillende handboeken over het lezen van literatuur: Literatuur in de wereldDraden in het donker en Literatuur
- Een lijst met canonieke literaire werken, met per werk ook canonieke secundaire literatuur over dat werk
- Een syllabus met de belangrijkste secundaire literatuur over literatuurdidactiek (aanvullend op de basisstof die we daarover bespreken in Vakdidactiek Nederlands)
 
Timetable information
Literary history and education
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Oral (50%)

Paper (50%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal