CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 800902-B-30
800902-B-30
Minorvakken
Course info
Course module800902-B-30
Credits (ECTS)30
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Philosophy;
Is part of-
Lecturer(s)-
Academic year2019
Starting block
X
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration opennot known yet
Aims
The aim of the minor is to broaden the perspective of the student by means of orientation towards a different discipline. The minor can also be aimed towards further education or career ambitions. 
Content
Voor opname van een minorprogramma gelden de volgende regels:
● voor de opname van een minorprogramma behoeft de student toestemming van de Examencommissie;
● de samenstelling van minorprogramma’s aan een andere (partner)universiteit in het buitenland moet worden vastgesteld door de Examencommissie, voorafgaand aan het vertrek van de student naar die universiteit. Bovendien moet de student de aan die (partner)universiteit geldende toelatingsprocedure voldoen;
● de minor kan zowel verdiepend als verbredend zijn. De verdieping dan wel verbreding dient gerelateerd te zijn aan de eindtermen van de opleiding;
● het is niet toegestaan cursussen in een minor op te nemen die reeds gevolgd en afgerond zijn ten behoeve van de specialisatie;
● de minor bestaat uit een cluster van onderdelen die niet reeds in het verplichte programma van de student zijn opgenomen, die met verplichte vakken overlappen of die met verplichte vakken vergelijkbaar zijn;
● vakken van andere universiteiten (zowel binnen- als buitenland) die vergelijkbaar zijn met verplichte vakken kunnen niet in een minorprogramma worden opgenomen;
● taalvaardigheidscursussen kunnen in de regel niet in een minorpgramma worden opgenomen;
● een minorprogramma mag in beginsel uit maximaal 12 ECTS-credits aan cursussen uit de propedeutische fase van de faculteit, van andere faculteiten binnen Tiburg University, en/of van andere (zowel binnen- als buitenlandse) instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs bevatten.
 
Vastgestelde minorprogramma’s: voor opname van een vastgestelde minorprogramma behoeft de student toestemming van de Examencommissie.
De samenstelling van de vastgestelde minorprogramma’s is aan wijzigingen onderhevig. Studenten die een van deze vastgestelde minorprogramma’s willen opnemen in hun studieprogramma, kunnen de minor samenstellen met cursussen die in onderscheiden academische jaren als minorvakken zijn aangemerkt, mits voldaan is aan de volgende eisen:
  1. de minor als geheel bevat in beginsel ten hoogste uit 12 ECTS-credits aan propedeutische cursussen die zijn aangemerkt als cursu behorend tot de betreffende minor;
  2. de minor als geheel bevat geen onderdelen die inhoudelijk met elkaar overlappen (bijv. in verband met overgangsmaatregelen);
  3. de minor als geheel bevat geen onderdelen die reeds in het verplichte programma van de student zijn opgenomen, die met verplichte vakken overlappen of die met verplichte vakken vergelijkbaar zijn.
Vastgestelde minorprogramma’s voor studenten Filosofie zijn:
1. Art in the Public Sphere
2. Digital Media
3. Global Communication
4. Cultuur & Literatuur
5. CIW voor Online Culture
 
 
Contact person
drs. C.E.A. de Waele
Timetable information
Minorvakken
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Other_1

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal