CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 700036-B-6
700036-B-6
Analytical Philosophy (Contemporary 2)
Course info
Course module700036-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Philosophy;
Is part of
B Philosophy
PM Philosophy, Science and Society
Lecturer(s)-
Academic year2019
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 20/08/2019 up to and including 24/01/2020
Aims
Leerdoel 1: De student is in staat de belangrijkste posities uit de geschiedenis van de analytische filosofie te beschrijven, te verklaren, en te vergelijken.
Leerdoel 2: De student is in staat argumenten voor en tegen de belangrijkste posities uit de geschiedenis van de analytische filosofie te beschrijven en te verklaren.
Leerdoel 3: De student is in staat de belangrijkste posities met betrekking tot het doel, de methodes, en de functie van geschiedschrijving in de filosofie te beschrijven, te verklaren, en te vergelijken.
Leerdoel 4: De student is in staat een weloverwogen visie met betrekking tot het doel, de methodes, en de functie van geschiedschrijving in de filosofie te schrijven en te presenteren.
Content
Inhoud

Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van de analytische filosofie. In het eerste deel van de cursus bespreken we het ontstaan en de ontwikkeling van de analytische filosofie tussen 1880 en 1970 door middel van een discussie van de belangrijkste posities van Gottlob Frege, Bertrand Russell, G. E. Moore, Ludwig Wittgenstein, de Weense Kring, J. L. Austin, Rudolf Carnap en W. V. Quine. Dit deel wordt getoetst door middel van een midterm tentamen. In het tweede deel van de cursus zullen we stilstaan bij de vraag wat het doel, de methode, en de functie van geschiedschrijving in de filosofie is. Onderwerpen als canonformatie, kwantitatieve vs. kwalitatieve geschiedschrijving en de rol van filosofische schoolvorming zullen in dit deel aan bod komen. Het tweede deel van de cursus zal worden afgesloten met een presentatie en een paper over een voorheen onderbelichte filosoof uit de geschiedenis van de analytische filosofie.
 
Regels
  • Deelcijfers (midterm tentamen, paper, en presentatie) zijn alleen geldig in het academische jaar waarin ze behaald zijn en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende academische jaar.
  • Er is een herkansingsmogelijkheid voor alle onderdelen van de toetsing (midterm tentamen, paper, en presentatie)
  • Bij de herkansing van de presentatie kan ten hoogste een 6 worden gehaald.
  • Bij de herkansing van het paper dient de student een nieuw onderwerp te kiezen. 
  • Papers die te laat worden ingeleverd worden behandeld als een herkansingspaper.
  • Het deelcijfer op een toetsingsonderdeel kan gebruikt worden om onvoldoendes op andere onderdelen te compenseren.
  • Bij een herkansing telt het hoogste cijfer als het eindcijfer.
  • Wanneer aan slechts een of twee toetsingsonderdelen wordt deelgenomen, zal de student toch een eindcijfer ontvangen.
Contact person
A.A. Verhaegh PhD
Timetable information
Analytical Philosophy (Contemporary 2)
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Midterm (45%) / Midterm (45%)MIDTERM_01SM 1115-10-2019
Midterm (45%) / Midterm (45%)MIDTERM_01SM 1223-01-2020
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Final Result

Midterm (45%)

Paper (45%)

Presentation (10%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal