CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 400010-B-5
400010-B-5
Sociology
Course info
Course module400010-B-5
Credits (ECTS)5
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Sociology; Sociology;
Is part of
B Psychology (Dutch)
Lecturer(s)
Lecturer
prof. dr. G.W. Dubbink
Other course modules lecturer
Academic year2019
Starting block
BLOK 3
Course mode
Full-time
Remarks-
Registration openfrom 13/01/2020 up to and including 21/08/2020
Aims
De cursus beoogt studenten psychologie met een sociologische blik naar de samenleving te leren kijken. In de cursus zal de student vertrouwd worden gemaakt met de hoofdvragen van de sociologie, alsmede met de belangrijkste denkers.
Content
Op ieder willekeurig verjaardagsfeestje, in ieder willekeurig discussieprogramma op televisie of radio, in onnoemelijk vele sociale media zoals facebook, blogs of twitter, worden continue allerlei meningen gedebiteerd over wat, hoe en met wie mensen iets doen. Iedereen heeft wel een mening over het beleid van het kabinet, wie de beste kandidaat van de Voice of Holland is, wat we van deelname aan de oorlog in Syrië vinden, over het Nederlandse softdrugsbeleid, over Zwarte Piet, of hoe erg de economische crisis is. En als je er nog geen mening over hebt, dan word je wel gedwongen er snel iets over te kunnen zeggen. Maar hebben al deze meningen enige realiteitswaarde? Waar zijn deze meningen op gebaseerd? Andere meningen? Fantasie? Onderzoek?
 
Samen leven in de samenleving is het studieobject van de sociologie. Samenleven doen we allemaal, dus het bestuderen hiervan kan toch niet moeilijk zijn. Schijn bedriegt. Het analyseren van je eigen sociale omgeving vergt meer dan oplettendheid, het vraagt ook een zekere verbeeldingskracht. We zijn gewend om de dingen om ons heen te relateren aan onszelf en onze eigen ervaringen, maar dit betekent nog niet gelijk dat je daarmee de samenleving kunt begrijpen. De Amerikaanse socioloog C. Wright Mills heeft in zijn boek The Sociological imagination (1959) helder uiteengezet dat een persoonlijk probleem nog niet direct een sociaal probleem is. Aan de hand van het voorbeeld werkloosheid laat hij zien dat als er in een stad met 100.000 inwoners, dertig mensen werkloos zijn, dit niet direct als een maatschappelijk of sociaal probleem ervaren wordt. Zijn er in diezelfde stad echter 10.000 mensen werkloos, dan is er wel degelijk sprake van een sociaal probleem. In het eerste geval zal vaak gedacht worden dat die dertig mensen hun eigen probleem maar dienen op te lossen, terwijl er bij 10.000 werklozen gelijk de roep om oplossingen via politiek, bedrijfsleven of overheid klinkt.
 
Sociologie is een maatschappijwetenschap. Zij bestudeert niet het individu, zoals psychologen veelvuldig zullen doen, maar veeleer groepen mensen. De sociologie bestudeert het dagelijks leven, zowel in kleine als in grotere verbanden. Van de relaties tussen familieleden, via hoe mensen in groepen - bijvoorbeeld organisaties - functioneren, tot aan de wijze waarop landen zijn ingericht. De sociologie bestudeert daarmee interacties van en bij menselijk handelen op micro, meso en macro niveau. Een belangrijke taak van sociologen hierbij, is het ontrafelen van vanzelfsprekendheden. Lang niet alles wat gezegd of geschreven wordt, is een adequate voorstelling van de werkelijkheid. De sociologie tracht via wetenschappelijk onderzoek greep te krijgen op het begrijpen van samen leven. Naast inzicht en verklaringen van menselijk handelen, kan en wordt sociologische kennis van de samenleving ingezet om maatschappelijke problemen aan te pakken. Politici, beleidsmakers, managers en bestuurders maken – vaak onbewust – gebruik van sociologische kennis om zaken te veranderen of te verbeteren. Of al deze veranderingen en verbeteringen het gewenste resultaat hebben, en voor wie, is weer onderwerp van nieuw sociologisch onderzoek.
 
Werkwijze
De cursus bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste zijn er de hoorcolleges. Daarin wordt stilgestaan bij centrale thema’s uit de sociologie. Tijdens deze hoorcolleges worden deze thema’s aan de hand van voorbeelden uit het boek, maar ook aan de hand van voorbeelden die elders te vinden zijn uitgewerkt. Ook wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe deze sociologische benadering relevant is. Ten tweede zijn er de werkcolleges. Daarin wordt eveneens stilgestaan bij centrale sociologische thema’s, maar nu zijn de studenten actiever aan de slag met de stof.
 
Toetsing
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Een deel daarvan is multiple-choice. Een ander deel zal worden getentamineerd door gebruik te maken van open vragen. Op Canvas komt een  voorbeeldtentamen te staan. De tentamenvragen zijn gebaseerd op:
a)      de verplichte literatuur,
b)      de slides, en
c)       informatie uit de hoor- en werkcolleges.
Contact person
dr. A. Peper
Timetable information
Sociology
Written test opportunities
DescriptionTestBlockOpportunityDate
Written test opportunities (HIST)
DescriptionTestBlockOpportunityDate
MC en open vragen / MC and essay questionsOTH_01BLOK 3127-05-2020
MC en open vragen / MC and essay questionsOTH_01BLOK 4224-06-2020
Required materials
Literature
De samenleving. Kennismaking met de sociologie biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen, de veranderingen daarin en de sociologische theorien die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samen
ISBN:9789043035774
Title:De samenleving kennismaking met de sociologie (14e editie)
Author:Macionis, Peper & Van der Leun
Publisher:Pearson Benelux
Edition:14
Recommended materials
-
Tests
MC and essay questions

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal