CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: U40030-M-5
U40030-M-5
Rites, Texts and Symbols
Course info
Course moduleU40030-M-5
Credits (ECTS)5
CategoryMA (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Catholic Theology; TST: Prac. Theology/Religious Studies; Practical Theology and Religious Studies;
Is part of
M Theology
Contact persondr. S.H. Goyvaerts
Lecturer(s)
Lecturer
dr. S. Gärtner
Other course modules lecturer
Coordinator course
dr. S.H. Goyvaerts
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S.H. Goyvaerts
Other course modules lecturer
Academic year2018
Starting block
SM 1/  SM 2
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 13/08/2018 09:00 up to and including 31/07/2019
Aims
After completion of this course, you are able to:
- make a good sermon or reflection, using the nessary theoretical frames (homiletics).
- prepare, execute and evaluate a liturgical celebration, using the nessary theoretical frames (liturgics).
- critically and reflexivly comment on your own pastoral-liturgical activities and those of others, both orally and written and substantiate your opinions academically.
Content
This course runs parallel to the internship of the students. This means the classes stand in close relation to the sermons, reflections and liturigcal celebrations the students prepare, hold or participate in during their internships. A theoretical framework is given to connect the pastoral praxis to the academic reflection in class. 
In class-discussion, different aspects of the internship-expierenceses are discussed using specific literature on specific topics. Therefore, both reading, discussing and presenting by the students are crucial for this course.
Due to the context of the internship, this class is only availeble in Dutch, for more specifie information, please go to the Dutch version of this course.

Compulsary reading:  
Homiletics:
 Andries Govaart, Het Woord laten spreken, Heeswijk: Uitgeverij Berne 2009.
Gijsbert Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Hermeneutische homiletiek, Kampen: Kok 1991, 209-2017; 222v.
Bert de Leede/Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum 2017, 141-157; 160-181.
Paul Oskamp/Rudolf Geel, Concreet en beeldend preken, Bussum: Uitgeverij Coutinho 1999, 99-119; 135-166 en 167-177.
Liturgics:
Olaf Liberius Lumma, Crashskurs Liturgie, Pustet: Regensburg 20153, 149-161.
G. Lukken, Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op plaats en gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur, Baarn: Gooi & Sticht 1999, 233-243.
Ambroos Verheul, Het Woord Gods vieren. Liturgisch-pastorale beschouwingen, (Cahiers voor levensverdieping), Altiora – KBS, Averbode – Den Bosch, 1993, 90-125.
Andreas Heinz, Overwegingen omtrent de kunst om de kerkelijke liturgie te vieren, in J. Lamberts, Ars celebrandi of de kunst van het waardig vieren van de liturige, (Niké-reeks 48), Acco, Leuven, 2003, 17-41.

Other literature: 
Stefan Gärtner, Evangelium und Sprache als Thema der Pastoral, in: εύangel 1 (2010-2), 8-13. (Online: http://www.euangel.de/fileadmin/Downloads/Archiv/euangel_2-10.pdf)
Jos Moons, Aantrekkelijk en inspirerend preken, hoe doe je dat?, in: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio 41 (2016), 33-44.
Paus Franciscus, EVANGELII GAUDIUM. Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Rome 2013, 110-175.
Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum 2013.
Johan van Parys¸ What is the Smoke For? And Other Burning Questions About the Liturgy, Collegeville: Liturgical Press 2014.
Benjamin Gordon-Taylor & Juliette Day, The Study of Liturgy and Worship, Collegeville: Liturgical Press 2013.
Donghi Antonio, Words and gestures in the liturgy, Collegeville: Liturgical Press 2009.
A.Govaart en W.M.Speelman, Voorgaan met lijf en leden, Gooi en Sticht Kampen, 2006.
Timetable information
U40030-M-5|Liturgie en homiletiek
Required materials
Literature
Zie hiernaast
Recommended materials
Literature
Zie hiernaast
Tests
Written

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal