CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 825038-B-6
825038-B-6
Cultural History 1: the Sources of Europe
Course info
Course module825038-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Culture Studies; Culture Studies;
Is part of
B Communication and Information Sciences
B Culture Studies
PM Art, Media and Society
PM Academic Teacher in Dutch Language and Literature
PM Ritual in Society
Minor Online Culture: Culture and Literature
Minor Academic Teacher in Dutch Language and Literature
Contact persondr. P.A. Bax
Lecturer(s)
Coordinator course
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. P.A. Bax
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. L.H.M. Hanssen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. A.C.J. de Ruiter
Other course modules lecturer
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 20/08/2018 09:00 up to and including 31/07/2019
Aims
1. De student kan de belangrijkste periodes en stromingen die, in de Middeleeuwen en de Renaissance traditioneel worden onderscheiden binnen de Europese kunst- en literatuurgeschiedenis (zoals geformuleerd in de voor het mondeling tentamen bestudeerde handboeken) benoemen, karakteriseren, onderscheiden, en verklaren.
2.  De student is in staat om deze periodes en stromingen te verduidelijken en te illustreren aan de hand van de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten uit deze periode.
3. De student kan de belangrijkste politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in de cultuurgeschiedenis van Europa in de Middeleeuwen en de Renaissance, alsmede in de overeenkomsten en verschillen tussen diverse nationale culturen(zoals geformuleerd in de voor het mondeling tentamen bestudeerde handboeken) benoemen, karakteriseren, onderscheiden, en verklaren.
4. De student is in staat om deze kennis te illustreren aan de hand van de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten uit deze periode.
5. De student is in staat om de bestudeerde canonieke kunstwerken of literaire teksten te groeperen, te rangschikken en te vergelijken aan de hand van de in de handboeken en de colleges aangereikte literair- en cultuurhistorische concepten.
6. De student kan een onderbouwde visie geven op de wetenschappelijke benadering van de cultuurgeschiedenis.
7. De student kan een onderbouwde mening geven over de problematiek van het categoriseren, periodiseren en benoemen van cultuurhistorische stromingen en periodes
8. De student kan een beargumenteerd oordeel vellen over belangrijke theoretische problemen van (cultuur)geschiedschrijving.
9. De student kan de opgedane kennis op een wetenschappelijk verantwoorde manier schriftelijk verwoorden. Dat blijkt daarnaast uit het feit dat de student zijn antwoorden met feiten en argumenten weet te onderbouwen.
10. De student kan op een wetenschappelijke manier zinvolle conclusies trekken over de bestudeerde stof.
11. De volgende vaardigheden komen in deze cursus expliciet aan de orde: analytisch en kritisch denkvermogen / creatief en innovatief denken (colleges, tentamen, schrijfopdracht), schrijfvaardigheid (schriftelijke opdracht), plannen en organiseren (individueel werk voor leeslijst, schrijfopdracht), digitale vaardigheden (Diggit Magazine-opdracht, worden niet expliciet getoetst).

Bijzonderheden

Een van de opdrachten waarmee de cursus wordt afgesloten in een schrijfopdracht voor Diggit Magazine.
Content
Type of instructions
lectures and seminars
Type of exams
mondeling tentamen

Compulsory Reading
  1. Studenten bestuderen een individuele leeslijst (zie blackboard). Studenten worden geacht de literatuur die daarop staat zelf te verwerven.
Timetable information
825038-B-6|Cultuurgeschiedenis 1: De bronnen v Eur.
Written test opportunities
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Written test opportunities (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk (50%) / Written (50%)EXAM_01SM 1117-12-2018
Schriftelijk (50%) / Written (50%)EXAM_01SM 1221-01-2019
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Written (50%)

Paper (50%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal