CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 720064-B-6
720064-B-6
History of Ancient and Medieval Philosophy
Course info
Course module720064-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Humanities and Digital Sciences; TSH: Department of Philosophy; Philosophy;
Is part of
B Philosophy
PM Academic Teacher in Philosophy
Lecturer(s)
Lecturer
dr. D.J.M.S. Janssens
Other course modules lecturer
Academic year2018
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 20/08/2018 09:00 up to and including 31/07/2019
Aims
Na het volgen van de cursus “Geschiedenis van de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte” is de student in staat:
 
1. De inhoud en de belangrijkste thema’s te bespreken van enkele kernteksten uit de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte (o.v. - wijzigingen zijn mogelijk): Heraclitus’ Fragmenten; Parmenides’ Leerdicht; Plato’s Apologie en Crito; Aristoteles’ Politica (Bk. 1); Lucretius’ Over de natuur der dingen (Bk. 1); Epictetus’ Handboekje; Augustinus’ Belijdenissen en De Godsstaat (delen); Anselmus Proslogium; Thomas van Aquino’s Summa Theologiae (delen); Al-Razi’s Boek over het filosofische leven; Averroës’ Boek over de verhouding tussen de wet en de wijsheid; Maimonides’ Brief over de astrologie.
 
2. De samenhang tussen de inhoud en de vorm van deze teksten te bespreken.
 
3. Enkele kernbegrippen uit de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte te bespreken: phusis. nomos, xunos, logos, kosmos, dikè, alètheia, to on, telos, èthos, doxa, epistèmè, pseudos, sophia, kalon, agathon, psuchè, koinônia, oikos, polis, zôon politikon, genus, speciës, differentia, accidens, proprium, distensio, emanatio, kalam, fiqh.
 
4. De verhouding tussen deze teksten en hun historische en culturele context te bespreken.


Bijzonderheden

Vaardigheid die in deze cursus wordt geoefend: primaire tekstlezing

De werkcolleges zijn verplicht (zie blackboard voor details)


Vereiste voorkennis

Nieuwsgierigheid, pen en papier
Content
De Antieke en de Middeleeuwse filosofie hebben zich ontwikkeld in een periode van bijna twee millennia (van ca. 500 v. Ch. tot ca. 1500 n. Ch.) en in een gebied van enkele duizenden vierkante kilometer. Het is onbegonnen werk om in één collegereeks recht te doen aan hun reikwijdte en hun variatie. Dat neemt niet weg dat het zinvol is om beide tradities samen te behandelen: de Middeleeuwse filosofie heeft zich immers grotendeels ontwikkeld in een dialoog met de Antieke.

De cursus concentreert daarom zich op twee thema’s die voor beide tradities fundamenteel zijn en die, in tegenstelling tot in de moderne filosofie, nauw met elkaar samenhangen: waarheid (theoretische vraagstukken) en rechtvaardigheid (praktische vraagstukken). Zowel voor de antieke als voor de middeleeuwse filosofie geldt immers dat ze de filosofie in de allereerste plaats opvatten als een manier van leven. Deze thema’s, en hun samenhang worden hoofdzakelijk bestudeerd aan de hand van primaire teksten. Bij de interpretatie van deze teksten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de formele, retorische en literaire aspecten. Waar nodig wordt verwezen naar relevante secundaire literatuur.


Verplichte literatuur
  1. Wordt bekend gemaakt aan het begin van de cursus.

Aanbevolen literatuur
  1. Julia Annas, A Very Short Introduction to Ancient Philosophy, Oxford University Press, 2001.
  2. cia, Jorge J. E. and Timothy Noone, A Companion to Philosophy in the Middle Ages, Blackwell Publications, Oxford, 2003.
Timetable information
720064-B-6|Gesch. Antieke en Middeleeuwse Wijsb.
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Weekly MC tests (100%)

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal