CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 620225-B-6
620225-B-6
Fundamental Rights
Course info
Course module620225-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg Law School; TLS: Public Law, Jurisprud.Legal History; Public Law, Jurisprudence and Legal History;
Is part of
B Law: Track Dutch Law
B Law
B Law: Specialization Business Law
M Law
PM International and European Law
PM Law
PM Law and Technology
Minor Dutch Law
Convenant TLS
Contact personC. Vlieks, LLM
Lecturer(s)
Lecturer
dr.mr. M.T.J. Bot
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. G. van der Schyff
Other course modules lecturer
Coordinator course
C. Vlieks, LLM
Other course modules lecturer
Lecturer
C. Vlieks, LLM
Other course modules lecturer
Lecturer
E.Y. van Vugt, LLM
Other course modules lecturer
Academic year2018
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 13/08/2018 09:00 up to and including 31/07/2019
Aims
This information is only available in Dutch.
Deze informatie is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Leerdoelen
Na het succesvol afronden van de cursus Grondrechten kun je …
  • belangrijke leerstukken van grondrechten beschrijven en met elkaar vergelijken, en ben je in staat om de verhouding tussen verschillende grondrechten en niveaus van grondrechtenbescherming uit te leggen en te illustreren;
  • relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur over belangrijke leerstukken van grondrechten op nationaal, Europees en internationaal niveau identificeren, beschrijven en analyseren;
  • een onderbouwde visie geven op belangrijke leerstukken van grondrechten op nationaal, Europees en internationaal niveau, gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur;
  • een grondrechtenprobleem in een casus identificeren en grondrechten in een dergelijke casus toepassen gelet op de belangrijke leerstukken van grondrechten, in het bijzonder met behulp van de Grondwet, het EVRM en/of de Algemene wet gelijke behandeling;
  • een beargumenteerd oordeel vellen over de toepasselijkheid van bepaalde grondrechten in een casus en de casus oplossen door gebruik te maken van de belangrijke leerstukken van grondrechten, in het bijzonder met behulp van de Grondwet, het EVRM en/of de Algemene wet gelijke behandeling.
NB. De belangrijke leerstukken van grondrechten omvatten o.a. die betreffende verplichtingen tot overheidsonthouding, verplichtingen tot overheidsprestatie, de betekenis van de rechten in particuliere relaties, het verschil en de overeenkomst tussen de klassieke en de sociale rechten, het verschil en de overeenkomst tussen de nationale en de internationale rechten of de rol van nationale rechters en internationale toezichthoudende instanties.

Gewenste voorkennis
Bij de behandeling van de stof wordt de stof van de vakken Staatsrecht en Inleiding Internationaal en Europees recht bekend verondersteld.

Vragen over de cursus of contact met het secretariaat of de docenten via grondrechten@uvt.nl.
Content
This information is only available in Dutch.
Deze informatie is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Inhoud
In tal van situaties spelen grondrechten een rol, zoals blijkt uit het recente verleden. Vraagstukken die met grondrechten te maken hebben, kunnen, ongeacht het rechtsgebied, over wezenlijke zaken gaan.

Grondrechten zijn belangrijke normen. Het toenemende belang van deze fundamentele normen betekent dat bijna iedere jurist vroeger of later te maken krijgt met vraagstukken van grondrechtelijke aard. Deze vraagstukken zijn dan ook voor alle specialisaties in de master van belang.

De cursus Grondrechten gaat aan de hand van actuele voorbeelden (onder meer uit de jurisprudentie) niet alleen in op het respect dat voor fundamentele vrijheden moet worden opgebracht maar ook op fundamentele zorgverplichtingen die door de overheid in acht moeten worden genomen.

Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel de nationale als de Europese en internationale dimensie van grondrechten. Het nationale, Europese en internationale recht hangen immers nauw samen als het gaat om het toepassen en beschermen van grondrechten. Aan de orde komen niet alleen de inhoud van (bepaalde) fundamentele rechten, maar vooral ook de algemene vraagstukken die bij de (door)werking van de fundamentele rechten van belang zijn. Het accent wordt daarbij voornamelijk gelegd op de bescherming die de grondrechten in de Nederlandse Grondwet, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest), het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR), krijgen.
Timetable information
620225-B-6|Grondrechten (6 ECTS)
Written test opportunities
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Written test opportunities (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1114-12-2018
Schriftelijk / WrittenEXAM_01SM 1221-01-2019
Required materials
Literature
A.J. Nieuwenhuis e.a., Hoofdstukken Grondrechten, Ars Aequi Libri: Nijmegen 2017, ISBN 9789069168838
ISBN:9789069168838
Title:Hoofdstukken grondrechten
Author:A.J. Nieuwenhuis, M. den Heijer, A.W. Hins
Publisher:Ars Aequi Libri
Edition:4
Literature
Wetteksten: actuele collegebundel, Kluwer of Vermande, 2018-2019
Reader
Syllabus Grondrechten (620225) 2018-2019
Title:Syllabus Grondrechten (620225) 2018-2019
Recommended materials
-
Tests
Written

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal